ESL0107 – Jednofázové ochranné oddeľovacie transformátory

Jednofázové ochranné oddeľovacie transformátory určené na galvanické oddelenie osvetlenia v operačných sálach

Jednofázové ochranné oddeľovacie transformátory určené na galvanické oddelenie osvetlenia v operačných sálach.


 • Statické tienenie medzi primárnym a sekundárnym vinutím je pripojené k izolovanému vývodu

 • Vinutia sú galvanicky izolované

 • Stupeň krytia IP00, IP23 s krytom

 • Vystužená izolácia

 • Trieda izolácie: ta 40/E

 • Pripojenie: svorkovnica so šraubovými spojmi

340-esl0107_kl_cz

Popis a použitie • Transformátory rady ES0107 majú zosilnenú izoláciu a vyhovujú požiadavkám normy DIN EN 61558-1 (VDE 570 časť 1) a DIN EN 60742:1995-09.

 • U transformátorov je možno veľmi presne nastaviť napätie ako na primárnej tak na sekundárnej strane. Transformátory tak splňujú požiadavky normy DIN VDE 0100-710 (VDE570 0100 časť 710):2002-11pre napájanie osvetlení v operačných sálach a v ostatných zdravotníckych priestoroch skupiny 2.

 • Vinutia sú galvanicky oddelené.

 • K obmedzeniu vplyvu elektrického rušenia je medzi vinutie umiestnené statické tienenie, ktoré je vyvedené na izolovaný výstup. Toto zapojenie zároveň slúži k vyrovnaniu susedných potenciálov.

 • Kryt vinutia a upevňovací profil sú izolované od jadra transformátoru, čím sú zaistené požiadavky na izolovanú sústavu podľa normy DIN VDE 0100-710 (VDE 0100 časť 710):2002-11, časť 710.512.1,6,2).

 • Sekundárne vinutie s pripojeným stredom je vhodné pre pripojenie monitorov izolácie.

 • Ochrana proti korózii je zaručená kompletnou živicovou impregnáciou.

 • Transformátory sú konštruované pre použitie v suchom prostredí.


Kryt • Pre všetky štandardné typy transformátorov je možné dodať oceľový lakovaný kryt s otvormi pre vstup kabeláže, ktorý má kryt IP23.

 • Rozmery krytu (šírka × hĺbka x výška) 240 x 280 x 220 mm, hmotnosť cca. 3,5 kg (ESL0107-0).


Technické údajeTyp ESL0107
/120
ESL0107
/160
ESL0107
/280
ESL0107
/400
ESL0107
/630
ESL0107
/1000
Menovitý výkon P2n 120 VA 160 VA 280 VA 400 VA 630 VA 1000 VA
Men. frekvencia f 50...60 Hz
Vstupné napätie U1n 230 V
Výstupné napätie U2n 23...28 V
Vstupný prúd I1n 0,6 A 0,8 A 1,4 A 1,9 A 3,0 A 4,6 A
Výstupný prúd I2a 4,3 A 5,7 A 10,0 A 14,3 A 22,5 A 35,7 A
Nábehový prúd IE < 15× In A
Poistka Ip 6 A gL/gG 6 A gL/gG 6 A gL/gG 10 A gL/gG 10 A gL/gG 16 A gL/gG
Prúd naprázdno Io ≤ 95 mA ≤ 120 mA ≤ 140 mA ≤ 237 mA ≤ 270 mA ≤ 320 mA
Napätie naprázdno Uo ≤ 31,7 V ≤ 30,7 V ≤ 30,6 V ≤ 29,7 V ≤ 30,0 V ≤ 30,0 V
Napätie nakrátko UK ≤ 11 % ≤ 8,8 % ≤ 7,9 % ≤ 5,3 % ≤ 5,0 % ≤ 4,3 %
Indukcia 1,23 T 1,17 T 1,14 T 1,14 T 1,06 T 1,00 T
Odpor primáru R1 15,3 Ω 8,9 Ω 4,7 Ω 2,0 Ω 1,2 Ω 0,6 Ω
Odpor sekundáru R2 0,320 Ω 0,200 Ω 0,095 Ω 0,050 Ω 0,028Ω 0,016 Ω
Účinnosť η 85 % 88 % 89 % 91 % 92 % 94 %
Straty v železe ΔPFE 5,5 W 6,3 W 9,0 W 15 W 18 W 26 W
Straty v medi ΔPCU 15,8 W 16 W 25 W 23 W 33 W 44 W
Okolitá teplota υ 40 °C
Teplota naprázdno Δυ0 ≤ 17 °C ≤ 20 °C ≤ 18 °C ≤ 26 °C ≤ 23 °C ≤ 26 °C
Teplota pri plnom zaťažení Δυn ≤ 66 °C ≤ 64 °C ≤71 °C ≤ 62 °C ≤ 64 °C ≤ 65 °C
Orientačné rozmery 1/
(šírka×hĺbka×výška)
96×96
×105 mm
96×106
×105 mm
120×102
×125 mm
120×134
×125 mm
150×130
×150 mm
174×145
×175 mm
Orientačná hmotnosť 1/ 2,3 kg 2,8 kg 4,0 kg 6,7 kg 9,7 kg 16,1 kg

Hodnoty uvedené v tabuľke platia pre menovitú frekvenciu siete 50 Hz a teplotu okolia 40 °C, pre štandardnú činnosť transformátora musí byť zaistená voľná cirkulácia vzduchu. Pri vyššej teplote okolia bude výkon transformátoru nižší. 1) Konkrétne rozmery a hmotnosť podľa jednotlivých konštrukcií na vyžiadanie

Prehľad konštrukciíKryt IP23
Ochranný kryt transformátoru IP23