ES710 – Jednofázové ochranné oddeľovacie transformátory

jednofázové ochranné oddeľovacie transformátory na napájanie v zdravotníckych priestoroch

Jednofázové ochranné oddeľovacie transformátory pre napájanie zdravotníckych priestorov s primárnym napätím 230 V. Verzia GREEN LINE s menšími stratami naprázdno a nábehovým prúdom IE < 8 × In.


 • Transformátory majú vstavané termočlánky v súlade s DIN 44081 (120 °C)

 • Statické tienenie medzi primárnym a sekundárnym vinutím je pripojené k izolovanému vývodu

 • Vinutia sú galvanicky izolované

 • Stupeň krytia IP00, IP23 s krytom

 • Bezpečnostná trieda II (voliteľne: kompletne zapuzdrená varianta - SK2)

 • Vystužená izolácia

 • Trieda izolácie: ta 40/E

 • Pripojenie: svorkovnica so šraubovými spojmi

 • Upevnenie pomocou izolovaného profilu

 • Transformátory sú určené do trvalej prevádzky

 • Hlučnost ≤ 35 dB(A) naprázdno i při jmenovitém zatížení

 • Verzie Green Line zo zvýšenou energetickou efektivitou

 • Nábehový prúd verzií GL < 8 × In

339-es710_kl_cz

Popis a použitie • Transformátory rady ES710 majú zosilnenú izoláciu a vyhovujú požiadavkám normy ČSN EN 61558-2-15 a STN EN 61558-2-15, DIN EN 61558-1 (VDE 570 časť 1) a DIN EN 61558-2-15 (VDE 0570 časť 2-15).

 • Transformátory taktiež splňujú požiadavky normy STN 33 2000-7-710, ČSN 332140 včetně TNI332140, STN 332140, DIN VDE 0100-710 (VDE 0100 časť 710) pre napájanie zdravotníckych priestorov skupiny 2.

 • Vinutia sú galvanicky oddelené a je medzi ne umiestnené statické tienenie, ktoré slúži k obmedzeniu vplyvu elektrického rušenia.

 • Sekundárne vinutie s vyvedeným stredom umožňuje pripojenie strážičov izolácie i na 115 V.

 • Upevňovacie profily sú izolované od jadra transformátora čo zaručuje konštrukciu izolovanej sústavy podľa požiadaviek normy DIN VDE 0100-710 (VDE 0100 časť 710), článok 710.512.1,6,2).

 • Transformátory sú konštruované na montáž v horizontálnej i vertikálnej polohe. Ochrana proti korózii je zaručená kompletnou impregnáciou pomocou živice.

 • Transformátory sú konštruované pre použitie v suchom prostredí.

 • Transformátory série SK2 sú kompletne zapuzdrené a splňujú požiadavky bezpečnostnej triedy II.


Kryt • Pre všetky štandardné typy transformátorov je možné dodať oceľový lakovaný kryt s otvormi pre vstup kabeláže, ktorý má kryt IP23.

 • Rozmery krytu (šírka × hĺbka x výška) 430 x 380 x 500 mm, hmotnosť cca. 16 kg (ESDS0107-1).


Ďalšie ustanovenia normy DIN VDE 0100-710 • Norma DIN VDE 0100-710 (VDE0100 časť 710):2002-11 článok 710.512.1.6.2 stanoví, že v zdravotníckych IT sieťach v zdravotníckych priestoroch nie je prípustné použitie ochrany proti preťaženiu u oddeľovacích transformátorov.

 • Norma DIN VDE 0100-710 (VDE0100 časť 710):2002-11 článok 710.512.1.6.2 stanoví, že v zdravotníckych IT sieťach v zdravotníckych priestoroch by mali byť použité jednofázové oddeľovacie ochranné transformátory a ich menovitý výkon by mal byť väčší ako 3,15 kVA a menší ako 8,00 kVA


Technické údaje

Typ ES710/3150 ES710/4000 ES710/5000 ES710/6300 ES710/8000
Menovitý výkon P2n 3150 VA 4000 VA 5000 VA 6300 VA 8000 VA
Men. frekvencia f 50...60 Hz
Vstupné napätie U1n AC 230 V
Výstupné napätie U2n AC 230/115 V
Vstupný prúd I1n 14,2 A 18,0 A 22,5 A 28,5 A 36,0 A
Výstupný prúd I2a 13,7 A 17,4 A 21,7 A 27,4 A 34,7 A
Nábehový prúd IE < 12 × In A
Unikajúci prúd Iu ≤ 500 µA
Poistka Ip 25 A gL/gG 35 A gL/gG 50 A gL/gG 50 A gL/gG 63 A gL/gG
Prúd naprázdno Io < 3,0 % < 3,0 % < 3,0 % < 3,0 % < 2,8 %
Napätie naprázdno Uo 236 V 233 V 234 V 235 V 233 V
Napätie nakrátko UK 2,9 % 2,8 % 2,6 % 2,1 % 2,2 %
Indukcia 0,86 T 0,94 T 1,00 T 1,05 T 1 T
Odpor primáru R1 0,245 Ω 0,133 Ω 0,099 Ω 0,08 Ω 0,064 Ω
Odpor sekundáru R2 0,228 Ω 0,108 Ω 0,095 Ω 0,07 Ω 0,056 Ω
Účinnosť η 95 % 96 % 96 % 96 % 96 %
Straty v železe ΔPFE 55 W 56 W 77 W 107 W 105 W
Straty v medi ΔPCU 120 W 105 W 125 W 170 W 200 W
Okolitá teplota υ < 40 °C
Teplota naprázdno Δυ0 < 22 °C 22 °C < 26 °C < 31 °C < 33 °C
Max. teplota pre triedu izolácie E 120 °C
Teplota pri plnom zaťažení Δυn < 55 °C < 53 °C < 62 °C < 67 °C < 76 °C
Orientačné rozmery 1/
(šírka × hĺbka × výška)
240×230
×325 mm
280×220
×370 mm
280×230
×370 mm
280×245
×370 mm
280×260
×370 mm
Orientačná hmotnosť 1/ 49 kg 59 kg 61 kg 65 kg 74 kg

Hodnoty uvedené v tabuľke platia pre menovitú frekvenciu siete 50 Hz a teplotu okolia 40 °C, pre štandardnú činnosť transformátora musí byť zaistená voľná cirkulácia vzduchu. Pri vyššej teplote okolia bude výkon transformátoru nižší. 1) Konkrétne rozmery a hmotnosť podľa jednotlivých konštrukcií na vyžiadanie

Prehľad konštrukcií
Séria STANDARD Séria S
Konštrukcia oddeľovacích transformátorov ES710, séria STANDARD Konštrukcia oddeľovacích transformátorov ES710, séria S
Séria SK2 Séria LG
Konštrukcia oddeľovacích transformátorov ES710, séria SK2 Konštrukcia oddeľovacích transformátorov ES710, séria LG
Séria K Série SN-GL
Konštrukcia oddeľovacích transformátorov ES710, séria K Konštrukcia oddeľovacích transformátorov ES710, séria SN-GL
Kryt IP23
Ochranný kryt transformátorov IP23