EDS490 L / EDS491-L – Prístroj na vyhodnocovanie porúch izolácie

Viackanálový prístroj na vyhodnocovanie porúch izolácie pre EDS systémy

Prístroj je určený na lokalizáciu porúch izolačných stavov v izolovaných napájacích sústavách (IT). S použitím meracích transformátorov prúdu vyhodnocuje testovací prúd generovaný prístrojom IRDH575 alebo PGH. Obsahuje jeden ALARM kontakt (N/O) pre každý merací kanál.


 • Lokalizácia porúch izolácie a meranie reziduálnych prúdov

 • Určené pre AC, 3 AC a DC IT siete

 • Riadiaca a zobrazovacia jednotka v jednom prístroji (EDS..-D)

 • 12 meracích kanálov (výstupných obvodov) na meranie pomocou meracích transformátorov série W, WR alebo WS

 • V jednom systéme možno vykonávať meranie pomocou až 90 prístrojov EDS (tj. na 1080 meracích kanáloch)

 • Perióda skenovania 10 s na všetkých kanáloch

 • Nastaviteľná citlivosť 2...10 mA (100 Ω/V) pre EDS490 a 0,2...1 mA (1000 Ω/V) pre EDS491

 • Možnosť záznamu až 300 udalostí (EDS..-D)

 • Dve oddelené ALARM relé, každé s jedným prepínateľným kontaktom

 • Nastavenie režimu N/O alebo N/C

 • Možnosť pripojenia externého tlačítka TEST/RESET

 • Signalizácia stavu monitorovanej siete pomocou 7-segmentového displeja a ALARM LED diód

 • Rozsah BMS adries 1...90

 • Sériové rozhranie RS485 s BMS protokolom

 • Trvalé monitorovanie stavu pripojených meracích transformátorov

 • Nastaviteľná funkcia pamäti poruchových stavov

 • Prídavná funkcia merania reziduálnych prúdov

548-eds460490-eds461491-katalogovy-list-1