EDS309x – Prenosné zariadenia na vyhľadávanie porúch izolácie

Prenosné prístroje na vyhľadávanie porúch izolácie v IT, TT a TN sieťach

Primárna funkcia zariadení EDS309x je vyhľadávanie porúch izolácie v IT sieťach, v ktorých je nainštalovaný pevný systém lokalizácie poruchy EDS47x/46x/49x.


  • Doplňujúce vyhľadávanie porúch izolácie a zisťovanie rozdielových prúdov

  • Použitie na doplňujúce mranie k systému EDS 47x/46x/49x

  • Funkcia merania unikajúcich prúdov RCM

841-eds30-katalogovy-list

Popis výrobku


Prenosné prístroje na vyhľadávanie porúch izolácie v IT, TT a TN sieťach nájdu uplatnenie pri vyhľadávaní porúch izolácie a zisťovaní rodielových (resp. unikajúcich) prúdov.

Obsluha prístroja je velmi jednoduchá, zobrazenie nameraných hodnôt je na prehľadnom LCD.

Charakteristika


Prístroje na vyhľadávanie závad izolácie v IT sieťach a meranie reziduálnych prúdov v TN a TT sieťach:

  • EDS 3090: Pre hlavné rozvodné siete IT 3AC / AC 20...575 V, DC 20...504 V

  • EDS 3091: Pre riadiace obvody AC 20...265 V, DC 20...308 V


Zisťovanie reziduálnych prúdov v TN a TT sieťach:

  • EDS 309x: IΔn = 10 mA...10 A


Technické údajeEDS3090 EDS3091
Použitie rozsiahle IT systémy, IT systémy s riadenými motormi a el. interferenciami pomocné obvody, obvody s SPS, riadiace obvody
Max. test. prúd daný použitým systémom IRDH575... alebo generátorom PGH471/473
Hodnota reakcie 0,2...1 / 2...10 mA nastaviteľná
Použitie ako RCM max. 10 A
Použitie s EDS systémom EDS47x/46x/49x je inštalovaný