EDS151 – Prístroj na vyhodnocovanie porúch izolácie nielen v zdravotníctve

Viackanálový prístroj na vyhodnocovanie porúch izolácie pre EDS systémy s integrovanými meracími transformátormi

Viackanálový prístroj na vyhodnocovanie porúch izolácie v zdravotníckych inštaláciách s integrovanými meracími transformátormi.


 • Lokalizácia porúch izolácie
  a meranie reziduálnych prúdov

 • Určené pre AC, DC a AC/DC IT siete v zdravotníctve a riadiacich obvodoch, kde možno využiť max. testovací prúd 1 mA

 • 6 meracích kanálov (výstupných obvodov) ne meranie pomocou integrovaných meracích transformátorov

 • V jednom systéme možno merať pomocou 88 prístrojov EDS
  (tj. na 528 meracích kanáloch)

 • Doba reakcie na poruchu v AC sieti ≤ 8 s

 • Citlivosť 0,5 mA (100 Ω/V)

 • Signalizácia stavu monitorovanej siete pomocou LED

 • Rozsah BMS adries 3...90

 • Sériové rozhranie RS485 s BMS protokolom

 • Prídavná funkcia merania reziduálnych prúdov

1355-eds150eds151-katalogovy-list

Popis a použitie


Vyhodnocovacia jednotka EDS151 v kombinácii so sledovačom izolačného stavu ISOMETER® iso685...-P, isoMED427P alebo automatickým prepínacím modulom ATICS je určená na lokalizáciu porúch izolačného stavu v izolovaných napájacích sústavách (IT sieťach). Testovací prúd generovaný prístrojmi iso685...-P, isoMED427P alebo ATICS je detekovaný pomocou integrovaných meracích transformátorov a vyhodnotený lokalizačnou jednotkou. Jedna lokalizačná jednotka EDS151 obsahuje 6 vstavaných meracích transformátorov. Doba lokalizácie poruchy spolu s prenosom alarmového hlásenia na príslušný signalizačný panel (napr. MK2430) je max. 8 s.
V jednom systéme možno pomocou zbernice RS485 (BMS protokol) pripojiť až 88 vyhodnocovacích jednotiek EDS151. Toto pripojenie vytvára spolu až 528 meracích kanálov. Prenos dát na zbernici ako i porucha na príslušnom meracom kanáli sú indikované pomocou LED.

Funkcia


Lokalizácia poruchy je spustená sledovačom izolačného stavu ISOMETER® iso685...-P, isoMED427P alebo prepínacím modulom ATICS. Ako náhle je zahájené generovanie testovacieho prúdu, začína súčasne skenovanie výstupov meracích transformátorov 1…6. Keď testovací prúd na výstupe niektorého z meracích transformátorov prekročí hodnotu reakcie 0,5 mA, rozsvieti sa príslušná alarmová LED. Alarmové hlásenie spolu s adresou prístroja a príslušným kanálom s poruchou sú prenášané cez komunikačné rozhranie RS485 s BMS protokolom a sú zobrazené na pripojenom signalizačnom paneli (napr. MK2430, MK800, …)
Ak je v systéme pripojených viac lokalizačných jednotiek EDS151, skenovanie výstupov meracích transformátorov je spustené súčasne. Porucha izolácie napr. na výstupe kanálu 1 je jednoznačne priradená príslušnému okruhu podľa BMS adresy lokalizačnej jednotky. Každú hodinu je automaticky spustený vlastný test funkčnosti zariadenia. Ak je pri teste zistená porucha zariadenia, všetky alarmové LED K1…K6 začnú blikať.
Alarmové hlásenie zostáva aktívne po celú dobu trvania poruchy. Signalizácia poruchy pominie automaticky po odstránení poruchy. Ak unikajúci prúd niektorým z meracích transformátorov presiahne hodnotu 1 A je funkcia lokalizácie poruchy s dôvodu rušenia na príslušnom meracom transformátore  deaktivovaná a na signalizačnom paneli sa zobrazí alarmové hlásenie "porucha unikajúci prúd > 1 A" (RCM funkcia). RCM funkcia (meranie unikajúceho prúdu) je aktivovaná len v priebehu lokalizácie poruchy.

Normy • STN EN 61 557-9

 • STN 33 2140

 • ČSN 33 2140

 • TNI 33 2140


Technické údaje
Izolácia podľa IEC 60664-1 / IEC 60664-3
Menovité izolačné napätie AC 250 V
Menovité rázové skúšobné napätie 6,0 kV
Parametre napájania
Napájacie napätie Us AC 17...24 V / DC 14...28 V
Frekvencia napájacieho napätia fs DC, 50...60 Hz
Vlastná spotreba max. ≤ 1,5 VA
Parametre monitorovanej IT siete
Menovité napätie siete Un AC 20....265 V / DC 20...308 V
Frekvencia fn DC, 42...460 Hz
Merací obvod
Počet meracích kanálov (na prístroj/systém) 6 / 528
EDS funkcia:
Hodnota reakcie 0,5 mA
Neistota merania ±30%
Merací rozsah funkcie EDS 0,5...2,5 mA
Doba reakcie v AC sieti podľa  STN EN 61557-9 ≤  8s
Perióda skenovania (všetkých kanálov) cca. 72 s
RCM funkcia:
Hodnota reakcie 1 A
Neistota merania ±30%
Frekvencia 42...68 Hz
Zobrazenie
ON/COM zelená, prevádzka / zbernica aktívna
Alarm K1...K6 žltá, EDS a RCM funkcia
Komunikačné rozhranie
Rozhranie/protokol RS485/BMS
Max. dĺžka vodiča 1200 m
Doporučený typ vodiča J-Y(St)Y min. 2×2×0,8
(tienený, jedna strana tienenia pripojená k PE)
Zakončovací odpor 120 Ω (0,25 W), DIP prepínač
Rozsah adries 3...90
Všeobecná údaje
Typ pripojenia vodičov násuvný konektor so šraubovými svorkami
Pracovná teplota okolia -25...55 °C
Pracovný režim trvalý prevádzka
Montáž v akejkoľvek pozícii
Stupeň krytí, vnútorné súčasti
(DIN EN 60529)
IP30
Stupeň krytí, svorky
(DIN EN 60529)
IP20
Materiál púzdra polykarbonát
Samozhášateľnosť UL94V-0
Rýchla montáž na DIN lištu ne
Hmotnosť cca. 340 g
Púzdro viď nižšie

Rozmery


Rozměry EDS151