EDS 309xPG – Prenosné zariadenia na vyhľadávanie porúch izolácie

Prenosné prístroje na vyhľadávanie porúch izolácie v IT, TT a TN sieťach.

Primárna funkcia zariadení EDS309xPG je vyhľadávanie porúch izolácie v IT sieťach, v ktorých nie je nainštalovaný pevný systém lokalizácie poruchy EDS47x/46x/49x.


  • Doplňujúce vyhľadávanie porúch izolácie a zisťovanie rozdielových prúdov

  • Použitie na meranie v hlavných i riadiacich obvodoch, v ktorých nie je obsiahnutý systém EDS 47x/46x/49x

  • Funkcia merania unikajúcich prúdov RCM

841-eds30-katalogovy-list

Popis výrobku


Prenosné prístroje na vyhľadávanie porúch izolácie v IT, TT a TN sieťach nájdu uplatnenie pri vyhľadávaní porúch izolácie a zisťovaní rodielových (resp. unikajúcich) prúdov.

Obsluha prístroja je velmi jednoduchá, zobrazenie nameraných hodnôt je na prehľadnom LCD.

Charakteristika


Prístroje na vyhľadávanie závad izolácie v IT sieťach (prípadne odpojených TN a TT sieťach) a meranie reziduálnych prúdov v TN a TT sieťach.

  • EDS 3090PG: Pre hlavné rozvodné siete IT 3AC / AC 20...575 V, DC 20...504 V

  • EDS 3096PG: Pre hlavné rozvodné siete bez napätia IT 3AC / AC 0...575 V, DC 0...504 V

  • EDS 3091PG: Pre riadiace obvody AC 20...265 V, DC 20...308 V


Zisťovanie reziduálnych prúdov v TN a TT sieťach:

  • EDS 309xPG: IΔn = 10 mA...10 A


Technické údaje

EDS3090PG EDS3096PG EDS3091PG
Použitie rozsiahle IT systémy, IT systémy s riadenými motormi a el. interferenciou rozsiahle IT systémy a rozvodné siete bez napätia pomocné obvody, obvody s SPS, riadiace obvody
Menovité napätie siete Un 3AC/AC 20...575 V
DC 20...504 V
3AC/AC 0...575 V
DC 0...504 V
AC 20...265 V
DC 20...308 V
Napájacie napätie Us AC 230 V (verzia ...-13 AC 90...132 V)
Max. test. prúd 25/10 mA 25/10 mA 2,5/1 mA
Hodnota reakcie 0,2...1 / 2...10 mA nastaviteľná
Použitie ako RCM max. 10 A
Použitie s EDS systémom EDS47x/46x/49x nie je inštalovaný