Dvojitý voltmeter WQ 96 2S/144 2S

Analógové meracie prístroje s dvomi elektromagnetickými meracími ústrojenstvami.

Analógové meracie prístroje s dvomi elektromagnetickými meracími ústrojenstvami.
1156-16_wq-2s-023cz10005-02_18

Použitie


Rozvádzačové meracie prístroje WQ 96/144/2S v plechovom púzdre obsahujú dve samostatné elektromagnetické meracie ústrojenstva s profilovým ukazovateľom. Prednosťou tohto konštrukčného usporiadania je prehľadná indikácia dvoch rôznych meraných napätí, napr. generátora a siete. Prístroje je možné inštalovať do panelov rozvádzačov, ovládacích skríň strojov alebo mozaikových rasterových panelov.

Meracie ústrojenstvo


Elektromagnetické meracie ústrojenstvo s plášťovým jadrom, tlmením silikónovým olejom a hrotovým uložením - systém s pružne uloženými ložiskovými kameňmi.

Mechanické údaje

Konštrukčné prevedenie púzdra štvorcové púzdro pre zabudovanie do ovládacích panelov rozvádzačov a strojov s možnosťou radového usporiadania
Materiál púzdra oceľový plech
Čelné sklo tabuľové sklo
Farba čelného rámčeka čierna (odtieň RAL 9005)
Prevádzková poloha zvislá ± 5°
Montáž do radu vedľa seba (aj bez medzier)
Pripojovacie svorky šesťhrany s vnútorným závitom, skrutkou M3×6 a strmeňom
Rozmery [mm] WQ 96/2S WQ 144/2S
Predný rámček 96 144
Púzdro 90 137
Konštrukčná hĺbka 115 121
Výrez v paneli 92+0,8 138+1
Hrúbka panela 1...15 mm 1...40 mm
Spôsob upevnenia 4 ks skrutkové svorky Weigel 2 ks upevnenie "B" podľa DIN 43 835
Hmotnosť cca 0,2 kg 0,25 kg

Elektrické vlastnosti

Meraná veličina dve striedavé napätia
Frekvenčný rozsah 50...100 Hz
Hranica preťažiteľnosti
- trvalo
- max. po dobu 5 s
(podľa DIN 43 780)
1,2-násobok
2-násobok
Bezpečnostná trieda I
Stupeň krytia IP 52 púzdro IP 00 svorky bez ochrany IP 20 svorky s ochranou
Izolačná skupina A, podľa VDE 0110
Menovité izolačné napätie 660 V
Skúšobné napätie 2 kV pri frekvencii 50 Hz, po dobu 1 min (podľa DIN 57 410)

Meracie rozsahyMerací rozsah Vlastná spotreba WQ 96/2S Vlastná spotreba WQ 144/2S
2× 0...100 V*) cca 1,8 VA cca 2,5 VA
2× 0...110 V*) cca 2,0 VA cca 2,3 VA
2× 0...150 V cca 2,2 VA cca 2,6 VA
2× 0...250 V cca 2,3 VA cca 3,9 VA
2× 0...500 V cca 2,1 VA cca 3,8 VA
2× 0...600 V cca 2,5 VA cca 4,5 VA
*) taktiež pre pripojenie transformátora napätia; uveďte prosím menovitý prevod transformátora

Indikácia


Ukazovateľ profilový, zakončený nožom
Výchylka ukazovateľa 0...60°
Stupnica približne lineárna od 1/5 men. hod. mer. rozsahu
Delenie stupnice hrubé a jemné
Dĺžka stupnice WQ 96/2S
60 mm
WQ 144/2S
97 mm

Presnosť pri menovitých podmienkachTrieda presnosti 1,5 (podľa DIN EN 43 780)
Menovité podmienky
Teplota okolia 23°C ± 1 K
Prevádzková poloha menovitá ± 1°
Vstupná veličina menovitá hodnota meracieho rozsahu
Ostatné podľa DIN 43 780
Ovplyvňujúce veličiny
Teplota okolia -10 °C...+23 °C...+55 °C
Prevádzková poloha Menovitá ± 5°
Intenzita cudzích magnetických polí 0,5 mT

Medzné hodnoty ovplyvňujúcich veličín

Klimatické vlastnosti klimatická trieda 2, podľa VDE/VDI 3540
Rozsah pracovných teplôt -25...+40 °C
Rozsah skladovacích teplôt -25...+65 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu ≤ 75 % roč. priemer, bez orosenia
Rázová odolnosť 15 g, 11 ms
Vibračná odolnosť 2,5 g, 5...55 Hz

Schéma pripojeniaRozmerový náčrtok

Rozmery [mm] WQ 96/2S WQ 144/2S
a 96 144
b 90 137
c 115 121