Dvojitý kmitomer FQ 96/2 a FQ 144/2

Analógové meracie prístroje s dvomi vibračnými meracími ústrojenstvami.

Analógové meracie prístroje s dvomi vibračnými meracími ústrojenstvami FQ 96/2 a FQ 144/2, M-séria.

1157-17_fq-2-031cz10008-02_18

Použitie


Rozvádzačové meracie prístroje FQ 96/144/2 v plechovom púzdre obsahujú dve samostatné vibračné meracie ústrojenstva. Používajú sa pre meranie frekvencie dvoch rôznych striedavých napätí, napr. generátorov a siete. Alternativne sa dodávajú aj frekventomery pre meranie frekvencií jedného napätia s nadväzujúcimi meracími rozsahmi. Prístroje je možné inštalovať do panelov rozvádzačov, ovládacích skríň strojov alebo mozaikových rasterových panelov.

Meracie ústrojenstvo


Vibračné meracie ústrojenstvo s oceľovými jazýčkami.

Mechanické údaje

Konštrukčné prevedenie púzdra štvorcové púzdro pre zabudovanie do ovládacích panelov rozvádzačov a strojov s možnosťou radového usporiadania
Materiál púzdra oceľový plech
Čelné sklo tabuľové sklo
Farba čelného rámčeka čierna (odtieň RAL 9005)
Prevádzková poloha zvislá ± 5°
Spôsob upevnenia skrutkové svorky Weigel
Hrúbka panela 1...15 mm
Montáž do radu vedľa seba (aj bez medzier)
Pripojovacie svorky šesťhrany s vnútorným závitom, skrutkou M3×6 a strmeňom


Rozmery (mm) FQ 96/2 FQ 144/2
Čelný rámček 96 144
Púzdro 90 137
Konštrukčná hĺbka 66 58
Výrez v paneli 92+0,8 138+1
Hmotnosť cca. 0,65 kg 1,0 kg

Elektrické vlastnosti

Meraná veličina dve frekvencie
Hranica preťažiteľnosti
- trvalo
- max. po dobu 5 s
(podľa DIN 43 780)
1,2-násobok
2-násobok
Bezpečnostná trieda I
Stupeň krytia IP 52 púzdro
IP 00 svorky bez ochrany
IP 20 svorky s ochranou
Izolačná skupina A, podľa VDE 0110
Menovité izolačné napätie 660 V
Skúšobné napätie 2 kV pri frekvencii 50 Hz, po dobu 1 min (podľa DIN 57 410)

Meracie rozsahy
rovnaké meracie rozsahy počet jazýčkov
2× 47...50...53 Hz 2× 13
2× 45...50...55 Hz 2× 21
2× 57...60...63 Hz 2× 13
2× 55...60...65 Hz 2× 21
nadväzujúce meracie rozsahy počet jazýčkov
vľavo 47...50...53 Hz
vpravo 57...60...63 Hz 2× 13
vľavo 45...50...55 Hz
vpravo 55...60...66 Hz 2× 21


menovité napätie vlastná spotreba jedného ústrojenstva
FQ 96/2 FQ 144/2
100 V < 1,1 VA < 1,1 VA
110 V < 1,1 VA < 1,1 VA
230 V < 1,2 VA < 1,2 VA
400 V < 2,0 VA < 1,8 VA
500 V < 2,5 VA < 2,4 VA
600 V < 2,9 VA < 2,9 VA

Indikácia

Delenie stupnice hrubé a jemné
Usporiadanie jazýčkov zvislé

Presnosť pri menovitých podmienkachTrieda presnosti 0,5 podľa DIN 43 780
Menovité podmienky
Teplota okolia 23 °C ± 1 K
Prevádzková poloha menovitá ± 1°
Vstupná veličina menovitá hodnota meracieho rozsahu
Ostatné podľa DIN 43 780
Ovplyvňujúce veličiny
Teplota okolia -10 °C...+23 °C...+55°C
Prevádzková poloha menovitá ± 5°
Intenzita cudzích magnetických polí 0,5 mT

Medzné hodnoty ovplyvňujúcich veličín

Klimatické vlastnosti klimatická trieda 2, podľa VDE/VDI 3540
Rozsah pracovných teplôt -25...+40 °C
Rozsah skladovacích teplôt -25...+65 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu ≤ 75 % roč. priemer, bez orosenia
Rázová odolnosť 15 g, 11 ms
Vibračná odolnosť 2,5 g, 5...55 Hz

Schémy pripojenia

pre dve striedavé napätia
pre jedno striedavé napätie

Rozmerový náčrtok

Rozmery [mm] FQ 96/2 FQ 144/2
a 96 144
b 90 137
c 66 58