DS0107 – Trojfázové ochranné oddeľovacie transformátory

Trojfázové ochranné oddeľovacie transformátory na napájanie v zdravotníckych priestoroch

Trojfázové ochranné oddeľovacie transformátory.


 • Transformátory majú vstavané termočlánky v súlade s DIN 44081 (120 °C)

 • Statické tienenie medzi primárnym a sekundárnym vinutím je pripojené k izolovanému vývodu

 • Vinutia sú galvanicky izolované

 • Stupeň krytia IP23 s krytom

 • Bezpečnostná trieda II (voliteľne: kompletne zapuzdrená varianta - SK2)

 • Vystužená izolácia

 • Trieda izolácie: ta 40/E

 • Pripojenie: svorkovnica so šraubovými spojmi

 • Upevnenie pomocou izolovaného profilu

 • Transformátory sú určené do trvalej prevádzky

333-ds0107_kl_cz

Popis a použitie • Transformátory řady DS710 mají zesílenou izolaci a vyhovují požadavkům normy ČSN EN 61558-2-15, STN EN 61558-2-15, DIN EN 61558-1 (VDE 570 část 1) a DIN EN 61558-2-15 (VDE 0570 část 2-15), .

 • Transformátory rovněž splňují požadavky normy ČSN 332140 včetně TNI 332140, STN 332140 a  DIN VDE 0100-710 (VDE 0100 část 710):2002-11 pro napájení zdravotnických prostorů skupiny 2.

 • Vinutia sú galvanicky oddelené a je medzi ne umiestnené statické tienenie, ktoré slúži k obmedzeniu vplyvu elektrického rušenia

 • Upevňovacie profily sú izolované od jadra transformátoru čo zaručuje konštrukciu izolovanej sústavy podľa požiadaviek normy DIN VDE 0100-710 (VDE 0100 časť 710): 2002-11, článok 710.512.1,6,2).

 • Transformátory sú konštruované na montáž v horizontálnej i vertikálnej polohe. Ochrana proti korózii je zaručená kompletnou impregnáciou pomocou živice.

 • Transformátory sú konštruované pre použitie v suchom prostredí.

 • Transformátory série SK2 sú kompletne zapuzdrené a splňujú požiadavky bezpečnostnej triedy II.


Kryt • Pre všetky štandardné typy transformátorov je možné dodať oceľový lakovaný kryt s otvormi pre vstup kabeláže, ktorý má kryt IP23.

 • Rozmery krytu (šírka × hĺbka × výška) 430 × 380 × 500 mm, hmotnosť cca. 16 kg (ESDS0107-1) alebo 600 × 420 × 500 mm a hmotnosť cca. 23 kg (ESDS0107-2).


Ďalšie ustanovenia normy DIN VDE 0100-710 • Norma DIN VDE 0100-710 (VDE0100 časť 710):2002-11 článok 710.512.1.6.2 stanoví, že v zdravotníckych IT sieťach v zdravotníckych priestoroch nie je prípustné použitie ochrany proti preťaženiu u oddeľovacích transformátorov.

 • Norma DIN VDE 0100-710 (VDE0100 časť 710):2002-11 článok 710.512.1.6.2 stanoví, že v zdravotníckych IT sieťach v zdravotníckych priestoroch by mali byť použité jednofázové oddeľovacie ochranné transformátory a ich menovitý výkon by mal byť väčší ako 3,15 kVA a menší ako 8,00 kVA


Technické údaje

Typ DS0107/3150 DS0107/4000 DS0107/5000 DS0107/6300 DS0107/8000
Menovitý výkon P2n 3150 VA 4000 VA 5000 VA 6300 VA 8000 VA
Men. frekvencia f 50...60 Hz
Vstupné napätie U1n 3AC 400 V
Výstupné napätie U2n 3(N)AC 230 V
Vstupný prúd I1n 4,9 A 6,1 A 7,7 A 9,8 A 12,2 A
Výstupný prúd I2a 7,9 A 10,0 A 12,6 A 15,8 A 20,1 A
Nábehový prúd IE < 12 × In A
Unikajúci prúd Iu ≤ 500 µA
Poistka Ip 16 A gL/gG 20 A gL/gG 20 A gL/gG 25 A gL/gG 35 A gL/gG
Prúd naprázdno Io ≤ 3,0 % ≤ 3,0 % ≤ 3,0 % ≤ 3,0 % ≤ 3,0 %
Napätie naprázdno Uo ≤ 235 V ≤ 234 V ≤ 236 V ≤ 236 V ≤ 235 V
Napätie nakrátko UK ≤ 2,9 % ≤ 2,8 % ≤ 3,0 % ≤ 2,8 % ≤ 2,8 %
Indukcia 0,80 T 0,86 T 0,80 T 0,80 T 0,80 T
Odpor primáru R1 0,70 Ω 0,42 Ω 0,38 Ω 0,33 Ω 0,26 Ω
Odpor sekundáru R2 0,17 Ω 0,13 Ω 0,12 Ω 0,07 Ω 0,055 Ω
Účinnosť η 96 % 95 % 95 % 96 % 96 %
Straty v železe ΔPFE 51 W 70 W 75 W 80 W 96 W
Straty v medi ΔPCU 105 W 115 W 170 W 200 W 255 W
Okolitá teplota υ < 40 °C
Teplota naprázdno Δυ0 < 21 °C < 24 °C < 28 °C < 24 °C < 27 °C
Teplota pri plnom zaťažení Δυn < 50 °C < 53 °C < 67 °C < 60 °C < 72 °C
Orientačné rozmery 1/
(šírka×hĺbka×výška)
280×220
×370 mm
280×220
×370 mm
280×245
×370 mm
280×260
×370 mm
280×290
×370 mm
Orientačná hmotnosť 1/ 63 kg 70 kg 77 kg 97 kg 107 kg

Hodnoty uvedené v tabuľke platia pre menovitú frekvenciu siete 50 Hz a teplotu okolia 40 °C, pre štandardnú činnosť transformátora musí byť zaistená voľná cirkulácia vzduchu. Pri vyššej teplote okolia bude výkon transformátoru nižší. 1) Konkrétne rozmery a hmotnosť podľa jednotlivých konštrukcií na vyžiadanie

Konstrukční provedeníSéria STANDARD Séria SK2
Konštrukcia oddeľovacích transformátorov DS0107, séria STANDARD Konštrukcia oddeľovacích transformátorov DS0107, séria SK2
Séria LG Séria K
Konštrukcia oddeľovacích transformátorov DS0107, séria LG Konštrukcia oddeľovacích transformátorov DS0107, séria K
Kryt IP23
Ochranný kryt transformátora IP23