CQ 96/144 K

Analógový merací prístroj na meranie účinníka s magnetoelektrickým meracím ústrojenstvom, elektronické meranie, stupnica 90°.

Analógový merací prístroj - na meranie účinníka -  s magnetoelektrickým meracím ústrojenstvom, elektronické meranie, stupnica 90°.

1153-14_cq-lsc-460cz10007-02_18

Použitie


Magnetoelektrické meracie prístroje CQ 96/144 K v plastovom púzdre sa používajú pre meranie účinníka ako pomeru činného a zdanlivého výkonu v jednofázových alebo trojfázových symetricky zaťažených sietiach. Prístroje je možné inštalovať do panelov rozvádzačov, ovládacích skríň strojov alebo mozaikových rasterových panelov.
Čelné sklo, rámček aj stupnicu je možné v prípade nutnosti jednoducho vymeniť.

Meracie ústrojenstvo


Magnetoelektrické meracie ústrojenstvo s vnútorným magnetom a hrotovým uložením - systém s pružne uloženými ložiskovými kameňmi. Predradený elektronický merací obvod a meracie ústrojenstvo sú zabudované do spoločného púzdra. Elektronický merací obvod obsahuje bistabilný klopný obvod (2). Transformátor prúdu (1) prispôsobuje vstupný prúd elektronickému obvodu. Dolná priepusť vytvára strednú hodnotu, ktorá aktivuje meracie ústrojenstvo (3).
Stupnica je ciachovaná v hodnotách cos φ. Napájacie napätie sa odeberá z funkčného bloku (4) úpravou meraného napätia.

Funkčná schémaMechanické údaje

Konštrukčné prevedenie púzdra štvorcové púzdro pre zabudovanie do ovládacích panelov rozvádzačov a strojov s možnosťou radového usporiadania
Materiál púzdra polykarbonát so samozhášacími prísadami,
prevedenie podľa normy UL 94 V-0
Čelné sklo tabuľové sklo
Farba čelného rámčeka čierna (odtieň RAL 9005)
Prevádzková poloha zvislá ± 5°
Spôsob upevnenia výkyvnými skrutkovými svorkami
Montáž do radu vedľa seba (aj bez medzier)
Hrúbka panela ≤ 40 mm
Pripojovacie svorky šesťhrany s vnútorným závitom, skrutkou M4 a strmeňom E3


Rozmery [mm] LSC 96 K
CQ 96 K
CQ 144 K
Predný rámček 96x96 144x144
Púzdro 90x90 136x136
Konštrukčná hĺbka 104 104
Výrez v paneli 92+0,8x92 138+1x138
Hmotnosť cca 0,55 kg 0,75 kg

Elektrické vlastnosti

Meraná veličina účinník (fázový uhol φ)
Kmitočtový rozsah 49...50...51 Hz (jednofázová striedavá sieť)
45...50...55 Hz (trojfázová striedavá sieť)
Medz preťažiteľnosti
- trvalo
- po dobu 5 s
(podľa DIN 43 780)
1,2-násobok
2-násobok men. napätia
10-násobok men. prúdu
Vlastná spotreba:
- prúdová vetva
- napäťová vetva

≤ 0,1 VA
≤ 3,0 VA
Kategória merania CAT III
Stupeň znečistenia 2
Pracovné napätie viď. katalógový list
Stupeň krytia IP 52 púzdro
IP 00 svorky bez ochrany
IP 20 svorky s ochranou

Meracie rozsahy
Typ
E jednofázová striedavá sieť
D trojfázová trojvodičová sieť, symetrická záťaž
Meracie rozsahy
kap 0,5...1...0,5 ind
kap 0,8...1...0,3 ind
kap 0,8...1...0,8 ind
Menovité napätie
jednofázová sieť trojvodičová trojfázová sieť
57,8 V (100 V : √3)
63,5 V (110 V : √3)
100 V *) 100 V *)
110 V *) 110 V *)
115 V 115 V
120 V 120 V
127 V (220 V : √3) 127 V
208 V 208 V
230 V 230 V
289 V (500 V : √3) 289 V
400 V 400 V
415 V
440 V
500 V
*) taktiež pre pripojenie transformátora napätia
Menovitý prúd
1 A
5 A

IndikáciaUkazovateľ rovný, zakončený nožom
Výchylka ukazovateľa 0...90° (CQ), 0...240° (LSC)
Stupnica lineárna, s hrubým a jemným delením
Dĺžka stupnice CQ 96K
97 mm
CQ 144 K
146 mm
LSC 96 K
142 mm

Presnosť pri menovitých podmienkachTrieda presnosti 1,5 podľa DIN 43 780
Menovité podmienky
Teplota okolia 23°C
Prevádzková poloha menovitá ± 1°
Napätie menovité
Kmitočet 50 Hz ± 0,1 %
Vstupný signál sínusový, činiteľ harmonického skreslenia ≤ 0,1
Prúd 95...100 % men. hodnoty prúdu
Doba zahorenia ≥ 5 min
Ostatné Podľa DIN EN 43 780
Ovplyvňujúce veličiny
Teplota okolia 23°C ± 2 K
Prevádzková poloha Menovitá ± 5°
Intenzita cudzích magnetických polí 0,5 mT

Medzné hodnoty ovplyvňujúcich veličín

Klimatické vlastnosti klimatická trieda 3, podľa VDE/VDI 3540
Rozsah pracovných teplôt -10...+55 °C
Rozsah skladovacích teplôt -25...+65 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu ≤ 75 % roč. priemer, bez orosenia
Rázová odolnosť 15 g, 11 ms
Vibračná odolnosť 2,5 g, 5...55 Hz

Schémy pripojenia

CQ 96/144 K E
CQ 96/144 K D

Rozmerový náčrtok


Rozmery [mm] LSC 96 K
CQ 96 K
CQ 144 K
a 96 144
b 90 136
c 104 104