COUNTIS ECi – Počítadlo impulzov so 7 vstupmi a komunikáciou RS485

Zariadenie pre centrálny odpočet spotreby el. energie s komunikačným rozhraním RS485, obsahujúcí 7 meracích binárnych vstupov, 2 analogové vstupy a 1 binárny výstup s funkciou alarmu

Centralizácia  • Toto zariadenie umožňuje centrálny odpočet spotreby elektrickej energie až zo 7 elektromerov cez displej alebo rozhranie RS485

  • Zhromažďuje údaje o spotrebe až zo siedmych elektromerov, obsahuje 7 vstupov reagujúcich na impulz.

  • Hodnotu je možné vyjadriť na displeji v niekoľkých veličinách (kWh, litry, m3)


Záznam  • Záznam hodnoty spotrebovanej energie za 1 deň, týždeň a mesiac. Sú zaznamenáne hodnoty jednotlivo pre všetkých 7 vstupov s históriou.

  • na všetkých vstupoch sú ukládané priemerné hodnoty spotreby za nastaviteľný interval 8, 10, 15, 20 alebo 30 minut. (Je možné zistiť výkonovú krivku v čase)


Komunikácia  • Pre spracovanie údajov riadiacim systémom je k dispozícii komunikačné rozhranie RS485 s protokolom MODBUS.

1358-kl11en_countiseci2-eci3-gbTyp Popis Objednacie číslo
230/400V 7 binárnych vstupov 48530000
230/400V + analógový vstup 7 binárnych vstupov + 2 analógové vstupy 48530001
sada pre montáž do dverí umožňuje montáž prístroja do dverí rozvádzača 192J8015