COMO C – Vačkový prepínač do 100 A

Manuálne ovládaný vačkový prepínač s prúdovým zaťažením 25…100 A.


  • Vačkový prepínač

  • Montáž na podložku alebo DIN lištu

  • Čierno/biela alebo červeno/žltá konštrukcia

  • Prúdové zaťaženie 25...100 A

  • Uzamykateľná rukoväť

  • Uzamknutie dverí v polohe "I" pri použití predlžovacej hriadele

  • Verzia v plastovej skrini

  • Prepínacie polohy I-II, I-0-II, I-I+II-II

829-katalogovy-list-como