CM 685 – Digitální klešťový TRMS multimetr

Kompaktný kliešťový multimeter

Kompaktný kliešťový TRMS multimeter na meranie AC/DC prúdov do 1000 A a AC/DC napätí do 600 V, odporu, frekvencie, teploty a spojitosti. Maximálny priemer meraného vodiča 40 mm.


  • Meranie AC/DC proudov do 1000 A

  • Meranie AC/DC napätí do 600 V

  • Meranie odporu do 40 MΩ

  • Meranie frekvencie do 4 kHz

  • Meranie teploty do 1100 °C

  • Automatická voľba rozsahu

  • Test prepojenia

  • Funkcie DATA HOLD, MIN/MAX, REL

  • LC displej, 4 300 dig.

  • Elektrická bezpečnosť CAT III / 600 V

888-multimetrixcm685Typ Digitálne multimetre
Meranie I AC/DC
TRMS ano
LCD 4300 dig.
Otvor klieští 40 mm
Rozsah I 10.0 mA...1.0 kA
Rozsah U 1.0 mV...600.0 V
Šírka pásma 65 Hz
El. bezpečnosť CAT 3
Odpor ano
Test prepojenia ano
Výkon ne
Frekvencia ano
Kapacita ne
Teplota ano
cos fí ne
Harm. ne
Inrush ne
Data Hold ano
MIN/MAX ano
PEAK ano
Pamäť ne
Rozhranie ne
Podsvietený displej ne
Bezkontaktná skúšačka ne
Poznámka -