C.A 852 – Merač tlaku vzduchu (manometer)

Přístroj pro testování relativních a rozdílových úrovní tlaku v klimatizačních zařízeních, lékařských přístrojích a při měření pneumatik

Meranie v rozsahu -138…+138 milibarov.


  • Meranie rozdielových tlakov

  • Meranie v rozsahu -138...+138 milibarov

  • Veľký displej s možnosťou podsvietenia

  • Funkcie MIN/MAX, DATA HOLD

  • Funkcia ALARM s časovým údajom prekročenia nastavených medzných hodnôt

  • Široký výber meracích jednotiek

  • Indikácia stavu batérie

398-ca850_852

Technické údaje
Rozsah Maximálny tlak Rozlíšenie
Meranie tlaku vzduchu -138...+138 milibarov 1,38 milibarov 0,1 milibarov
Merné jednotky psi, bar, mbar, mm H2O, palcov H2O
Obecná špecifikácia:
Zobrazenie 3 1/2 miestny LCD, 2 000 digitov
Napájanie 1× 9 V, IEC 6LR61
Hmotnosť 220 g
Rozmery prístroja 182×72×30 mm