C.A 850 – Merač tlaku vzduchu (manometer)

Prístroj na testovanie relatívnych a rozdielových úrovní tlaku v klimatizačných zariadeniach, lekárskych prístrojoch a pri meraní pneumatík

Meranie v rozsahu -6,89…+6,89 baru.


  • Meranie rozdielových tlakov

  • Meranie v rozsahu -6,89...+6,89 barov

  • Veľký displej s možnosťou podsvietenia

  • Funkcie MIN/MAX, DATA HOLD

  • Funkcia ALARM s časovým údajom prekročenia nastavených medzných hodnôt

  • Široký výber meracích jednotiek

  • Indikácia stavu batérie

1075-ca850_852

Technické údaje
Rozsah Maximálny tlak Rozlíšenie
Meranie tlaku vzduchu -6,89...+6,89 barov 10,33 barov 0,004 barov
Merné jednotky psi, bar, mbar, mm H2O, palců H2O, kPa, cm H2O, stop H2O, mm Hg, OZin2, kg/cm2
Všeobecná špecifikácia:
Zobrazenie 3 1/2 miestny LCD, 2 000 digitov
Napájanie 1× 9 V, IEC 6LR61
Hmotnosť 220 g
Rozmery prístroja 182×72×30 mm