C.A 6681 – LOCAT N – Detektor elektroinštalácie

Súprava (prijímač/vysielač) na vyhľadávanie vodičov, elektroinštalačných skratov a prerušení v živých i neživých obvodoch

Súprava na vyhľadávanie vodičov, elektroinštalačných skratov a prerušení v sieťach bez napätia i pod napätím v stene i pod zemou.


 • Súprava (prijímač/vysielač) na vyhľadávanie káblov, káblových skratov a prerušení v živých i neživých obvodoch

 • Vyhľadávanie káblov a vodičov v stene i pod zemou

 • Lokalizácia skrytých zásuviek a rozvodných krabíc

 • Vyhľadávanie prerušení a skratov v podlahových vykurovacích systémoch

 • Vyhľadávanie kovových trubiek vodovodných a vykurovacích potrubí

 • LC displej vysielača zobrazuje kód a úroveň vysielaného signálu, stav vysielača (vysiela/nevysiela), stav batérie, varovanie pred externým napätím a prípadne jeho hodnotu (funkcia voltmetra)

 • LC displej prijímača zobrazuje kód a úroveň prijímaného signálu, citlivosť prijímača, stav batérie prijímača i vysielača, varovanie pred externým napätím

 • Automatické alebo manuálne nastavenie citlivosti

 • Vizuálna alebo zvuková indikácia signálu (zvuková s možnosťou deaktivovania)

 • Funkcia automatického vypnutia

 • Podsvietený displej prijímača

 • Integrované LED svietidlo vo vysielači i prijímači

 • Súprava je štandardne dodávaná v odolnom kufri

1834-ca6681