C.A 6609 – Skúšačka sledu fáz

Indikátor fáz a indikátor sledu fáz pomocou LED

Indikácia fáz a sledu fáz trojfázových elektrických sietí. Bezkontaktný indikátor smeru otáčenia bežiaceho motoru.
Menovité napätie: AC 40…600 V (AC 120…400 V pre bezkontaktnú detekciu)
Menovitá frekvencia: 15…400 Hz


  • Indikátor smeru otáčania motoru (ešte pred zapnutím motoru)

  • Bezkontaktný indikátor smeru otáčania bežiaceho motoru (dôležité u neprístupných motorov napr. u obehových čerpadiel)

  • Napájanie 9 V batéria

1312-ca6608_6609