C.A 6555 – Merač izolačných odporov

Digitálny tester izolačných odporov s podsvieteným displejom a bargrafom

Digitálny tester izolačných odporov s grafickým displejom. Meranie izolačných odporov do 30 TΩ. Skúšobné napätie do 15 000 V. Detekcia externého napätia. Režimy merania rampa a krok. Meranie s obmedzením a bez obmedzenia (prepaľovací test). Zobrazenie priebehov R(t) + u(t), i(t), i(u). Software DataView.


 • Meranie izolačného odporu od 10 kΩ do 30 TΩ

 • Skúšobné napätie 500, 1 000, 2 500 V, 5 000 V,
  10 000 V a 15 000 V

 • Programovateľné skúšobné napätie 40 V...15 000 V

 • Prepočet izolačného odporu na referenčnú teplotu podľa skutočnej teploty

 • Zobrazenie skutočného skúšobného napätia
  na displeji do 16 kV

 • Režimy merania:

 • RAMPA: nastaviteľná počiatočná a konečná hodnota skúšobného napätia a doba trvania

 • KROK: 10 krokov, pre každý krok nastaviteľná hodnota skúšobného napätia a doba trvania

 • TEST BEZ OBMEDZENIA: prepaľovací test

 • TEST S OBMEDZENÍM: obmedzenie prúdom, zmenou prúdu alebo dĺžkou trvania testu (časovač)

 • Automatická detekcia externého napätia na svorkách pred meraním odporu

 • Meranie striedavého a jednosmerného napätia do 2 500 V AC, do 4 000 V DC

 • Výpočet koeficientu dielektrickej absorpcie (DAR)

 • Výpočet indexu polarizácie (PI)

 • Výpočet koeficientu vybíjania dielektrika (DD) pre viacvrstvé izolanty

 • Časová závislosť izolačného odporu R(t) + u(t), i(t), i(u)
  (typické využitie funkcií - meranie prepäťových ochrán, nelineárnych odporov so zobrazením voltampérovej charakteristiky, ...)

 • Funkcia vyhladenia pri externom rušení pomocou 3 filtrov (funkcia SMOOTH)

 • Meranie kapacity objektu do 50 μF

 • Meranie zvodových prúdov 1 pA...10 mA

 • Programovateľný akustický a optický ALARM

 • Pri zapnutí prístroja prebehne kontrola stavu batérií

 • Automatické vybitie obvodu po meraní so zobrazením napätia

 • Prístroj je v nárazuvzdornom púzdre

 • Napájanie z dobíjateľného zdroja NiMh

 • Pamäť na 80 000 meraní, opticky izolované komunikačné rozhranie USB

 • Možnosť prenosu nameraných hodnôt do PC

1406-ca6550_6555


Typ digitálny
Bargraf ano
Skúšobné napätie Usk 500 V, 1000 V, 2500 V, 5000 V, 10000 V, 15000 V
Zobrazenie sk. hodnoty Usk ano
Meranie izol. odporu 10 k...30 T
Nastaviteľné Usk 40 V...15 kV
Rozsah merania U AC 0 V...2.5 kV
Rozsah merania U DC 0 V...4 kV
Zvodové prúdy ano
Index polarizácie PI ano
Koef. diel. absorpcie DAR ano
Koef. vybíjania dielektrika DD ano
Kapacita ano
Teplota ano
Odpor ano
Test prepojenia (200 mA) ne
Zobrazenie priebehu R(t) ano
Vyhladenie ano
Automatické vybitie ano
ALARM ano
Časovač ano
Podsvietený displej ano
Dobíjacie batérie ano
Pamäť ano
Rozhranie ano
Stupeň krytia IP 65
Ex konštrukcia ne
Poznámka