C.A 6534 – Digitálny merač izolačného odporu

Digitálny tester izolačných odporov

Tester izolácie určený pre meranie v elektronike. Umožňuje meranie izolačných odporov od hodnoty 2 kΩ až do hodnoty 50 GΩ pri testovacích napätiach od 10 V do 500 V s možnosťou uloženia meraní do pamäti a prenosu do obslužného SW pomocou Bluetooth.


 • Meranie izolačných odporov od 2 kΩ do 50 GΩ

 • Skúšobné napätie 10 V, 25 V, 100 V, 250V, 500V

 • Meranie prepojení prúdom 200 mA a 20 mA

 • Meranie napätí do 700 V AC/DC so šírkou pásma 800 Hz

 • Meranie odporu do 1 MΩ

 • Funkcia ALARM s možnosťou aktivácie troch prahových hodnôt
  - 2 pevné hodnoty
  - 1 nastaviteľná hodnota

 • Funkcia relatívneho merania ΔREL

 • Časovač 0:00 až 39:59

 • Kompenzácia odporu meracích vodičov do 9,99 Ω

 • Funkcia „LOCK“ (zámok) pre dlhodobé meranie bez nutnosti držania tlačidla  TEST

 • Doba vybitia po teste ≤ 2 s / μF na hodnotu 25V

 • Zobrazenie nameranej hodnoty na displeji a analógovom bargrafe s logaritmickou stupnicou s podsvietením

 • Pamäť na 1300 meraní

 • Bluetooth komunikácia medzi prístrojom a PC s možnosťou stiahnutia dát z pamäti prístroja, jeho nastavenie (SW Megaohmmeter Transfer) a tvorba reportov pomocou SW DataView

 • Vstavaný magnet na zadnej strane prístroja pre ľahké uchytenie

 • Možnosť pripojenia sondy diaľkového ovládania (voliteľné príslušenstvo)

 • Kategória CAT IV/ 600 V

 • Krytie prístroja IP 54

 • Napájanie 6 x 1,5 V LR6 (AA)

2326-ca-6532-6534-6536Typ digitálny
Bargraf ano
Skúšobné napätie Usk 10 V, 25 V, 100 V, 250 V, 500 V
Zobrazenie sk. hodnoty Usk ano
Meranie izol. odporu 2 k...50 G
Nastaviteľné Usk
Rozsah merania U AC 300 mV...700 V
Rozsah merania U DC 300 mV...700 V
Zvodové prúdy ne
Index polarizácie PI ne
Koef. diel. absorpcie DAR ne
Koef. vybíjania dielektrika DD ne
Kapacita ne
Teplota ne
Odpor ano
Test prepojenia (200 mA) ano
Zobrazenie priebehu R(t) ne
Vyhladenie ne
Automatické vybitie ano
ALARM ano
Časovač ano
Podsvietený displej ano
Dobíjacie batérie ne
Pamäť ano
Rozhranie ano
Stupeň krytia IP 54
Ex konštrukcia ne
Poznámka -