C.A 6526 – Digitálny merač izolačného odporu

Digitálny tester izolačných odporov

Tester izolácie určený pre meranie v priemyslovom prostredí. Umožňuje meranie izolačných odporov až do hodnoty 200 GΩ pri testovacích napätiach od 50 V do 1000 V s možnosťou uloženia meraní do pamäti a prenosu do obslužného SW pomocou Bluetooth.


 • Meranie izolačných odporov od 10 kΩ do 200 GΩ

 • Skúšobné napätie 50 V, 100 V, 250 V, 500 V, 1 kV

 • Meranie prepojenia prúdom 200 mA a 20 mA

 • Meranie napätia do 700 V AC/DC

 • Meranie kapacity od 0,1 nF do 10 μF

 • Meranie odporu do 1 MΩ

 • Meranie frekvencie od 15,3 Hz do 800 Hz

 • Meranie indexu polarizácie PI a dielektrickej absorbcie DAR

 • Funkcia ALARM s možnosťou aktivácie troch prahových hodnôt
  - 2 pevné hodnoty
  - 1 nastaviteľná hodnota

 • Funkcia relatívneho merania ΔREL

 • Časovač 0:00 až 39:59

 • Kompenzácia odporu meracích vodičov do 9,99 Ω

 • Funkcia „LOCK“ (zámok) pre dlhodobé meranie bez nutnosti držania tlačidla  TEST

 • Funkcia Pass/Fail – vyhovel x nevyhovel s farebnou indikáciou podsvietením tlačidla (zelená/červená)

 • Doba vybitia po testu ≤ 2 s / μF na hodnotu 25V

 • Zobrazenie nameranej hodnoty na displeji a analógovom bargrafe s logaritmickou stupnicou s podsvietením

 • Pamäť na 1300 meraní

 • Bluetooth komunikácia medzi prístrojom a PC s možnosťou stiahnutia dát z pamäti prístroja, jeho nastavenie (SW Megaohmmeter Transfer) a tvorba reportov pomocou SW DataView

 • Vstavaný magnet na zadnej strane prístroja pre ľahké uchytenie

 • Možnosť pripojenia sondy diaľkového ovládania (voliteľné príslušenstvo)

 • Kategória CAT IV/ 600 V

 • krytie prístroja IP 54

 • Napájanie 6 x 1,5 V LR6 (AA)

2325-ca-6522-6524-6526Typ digitálny
Bargraf ano
Skúšobné napätie Usk 50 V, 100 V, 250 V, 500 V, 1000 V
Zobrazenie sk. hodnoty Usk ano
Meranie izol. odporu 10 k...200 G
Nastaviteľné Usk
Rozsah merania U AC 300 mV...700 V
Rozsah merania U DC 300 mV...700 V
Zvodové prúdy ne
Index polarizácie PI ano
Koef. diel. absorpcie DAR ano
Koef. vybíjania dielektrika DD ne
Kapacita ano
Teplota ne
Odpor ano
Test prepojenia (200 mA) ano
Zobrazenie priebehu R(t) ne
Vyhladenie ne
Automatické vybitie ano
ALARM ano
Časovač ano
Podsvietený displej ano
Dobíjacie batérie ne
Pamäť ano
Rozhranie ano
Stupeň krytia IP 54
Ex konštrukcia ne
Poznámka -