C.A 6472 – Merač uzemnenia

Profesionálny multifunkčný merač uzemnenia a rezistivity. V spojení s jednotkou PYLON BOX C.A 6474 vhodný na meranie uzemnenia stĺpov VN a VVN

Profesionálny multifunkčný merač uzemnenia a rezistivity. V spojení s jednotkou PYLON BOX C.A 6474 vhodný na meranie uzemnenia stĺpov VN a VVN bez vypnutia alebo rozpojenia vedenia.


 • Meranie uzemnenia všetkými metódami

 • Selektívne meranie uzemnenia pomocou 1 alebo 2 klieští

 • Meranie rezistivity Wennerovou alebo Schlumbergerovou metódou

 • Meranie spojenia

 • Meranie zemného potenciálu

 • Meranie stĺpov VN a VVN v spojení s jednotkou PYLON BOX C.A 6474 bez vypnutia alebo prerušenia vedenia

 • Prúdové prevodníky AmpFlex s dĺžkou 5 m na meranie stožiarov

 • Prúdové rozlíšenie až 0,1 mA

 • Prúdové prevodníky C182 (Φ 52mm) pre prúdy do 40 A

 • Prúdové prevodníky MN82 (Φ 23mm) pre prúdy do 10 A

 • Funkcia SCAN na meranie s frekvenciou do 5 kHz

 • Automatický a expertný režim

 • Indikácia správneho zapojenia prístroja

 • Pamäť na 512 záznamov

 • SW DataExport

 • IP53, CAT IV

616-ca6472Meracia metóda dvojvodičová, trojvodičová, štvorvodičová
Mer. špecifického odporu pôdy ano
Zemný odpor 1 m...100 k
Meracia frekvencia 41 Hz...5.078 kHz
Meranie zemného potenciálu ano
Meranie prepojenia ano
Unikajúci prúd 10 µA...40 A
Stĺpy VN a VVN ne
Meranie napätia ano
Podsvietený displej ano
Napájanie z auto zásuvky 12V DC ano
Pamäť ano
Rozhranie ano
El. bezpečnosť CAT 4
Stupeň krytia IP 53
Poznámka Výber z 91 meracích frekvencií. Dobíjateľný zdroj.