C.A 6240 – Prístroj na meranie veľmi malých odporov

Digitálny prístroj na meranie veľmi malých odporov až µΩ

Digitálny prístroj na meranie veľmi malých odporov štvorvodičovou metódou. Merací rozsah 1 µΩ…400 Ω. Merací prúd 10 A.


  • Štvorvodičová metóda merania, merací prúd 10 A pre odpor 1 µΩ...400 Ω

  • Tri režimy merania: induktívny, neinduktívny, automatický neinduktívny

  • Funkcia teplotnej kompenzácie odporu na nastavenú referenčnú teplotu

  • Možnosť výberu materiálu a nastavenia jeho teploty alebo pripojenia externého snímača teploty Pt100

  • Kontrola správnosti pripojenia a kompenzácia parazitných napätí

  • Robustné nárazuvzdorné puzdro s krytím IP64 vhodné na použitie v ťažkých podmienkach

  • Veľký jasný a podsvietený LC displej umožňujúci optimálne odčítanie nameraných hodnôt

  • Ochrana meracích svoriek proti externému napätiu do 250 V

  • Dve nastaviteľné úrovne alarmov, pamäť na 1000 meraní, rozhranie USB

  • V automatickom režime umožňuje opakovanie merania bez stlačenia tlačítka START

1139-ca6240Typ zobrazenia digitálny
Testovací prúd 10 mA, 100 mA, 1 A, 10 A
Rozsah odporu 1 µΩ...400 Ω
Dobíjacie batérie ano
ALARM ano
Pamäť ano
Rozhranie ano
Stupeň krytia IP 64
Ex konštrukcia ne
Poznámka -