C.A 6117N – Multifunkčný tester elektrických inštalácií

STN EN 61557, STN EN 61010-1 CAT IV/300 V. Izolačné odpory, zemné odpory, impedancia slučky a vnútorný odpor siete vrátane indukčnej zložky. Prúdové chrániče, napätie, prúd, výkon, frekvencia, harmonické, malé odpory, sled fáz. Zobrazenie priebehov napätí a prúdov na farebném disleji. Meranie prúdových chráničov typu B. Meranie úbytku napätia delta V na vodiči pre správny návrh prierezu vodiča a integrovaná tabuľka hodnôt poistiek pre rýchlu orientáciu. Rozhranie USB. Li-Ion akumulátory.

Združený revízny prístroj na kontrolu a revíziu inštalácií podľa požiadaviek STN EN 61557-1 až 7 a STN EN 61557-10.

Meranie izolačného odporu • Meranie do hodnoty 2 GΩ

 • Meranie napätím 50, 100, 250, 500 a 1000 V


Meranie prúdových chráničov • Meranie prúdom 10, 30, 100, 300, 500, 650 a 1000 mA

 • Meranie postupne narastajúcim prúdom a impulzným prúdom, s vybavením a bez vybavenia prúdového chrániča, neselektívne a selektívne, typ A, AC a B

 • Zobrazuje sa dotykové napätie Uf, vybavovací prúd Ia a doba vybavenia Ta


Meranie uzemnenia • Meranie pomocou 3 sond (metóda 62 %) v sústavách bez napätia

 • Zobrazenie induktívnej zložky

 • Selektívne meranie paralelných uzemnení bez rozpojenia obvodu pomocou klieští

 • Meranie celkového zemného odporu


Meranie impedancie slučky • Zobrazenie odporovej a induktívnej zložky

 • Meranie vnútorného odporu siete L-N, L-L (Zi)

 • Meranie impedancie slučky L-PE (Zs)

 • Nastaviteľná hodnota prúdu 6, 9, 12 mA a 5 A

 • Meranie skratového prúdu, meranie impedancie s vybavením a bez vybavenia prúdového chrániča


Meranie napätia, prúdu, odporu a frekvencie • Zobrazenie priebehov napätí a prúdov (osciloskop)

 • Meranie napätia do 550 V AC/DC

 • Meranie prúdu pomocou klieští

 • Meranie frekvencie DC/15,3 až 500 Hz


Meranie výkonu a harmonická analýza (iba s meracími kliešťami C177A) • Meranie výkonu do 110 kW (1P) alebo 330 kW (3P)

 • FFT analýza do 50 harmonickej U a I, výpočet THD


Měření propojení (test propojení) • Meranie prepojenia prúdom 12 a 200 mA


Měření sledu fází

2070-ca6116n_6117kl_czMeranie napätia ano
Meranie prúdu ano
Meranie frekvencie ano
Izolačný odpor testovacie napätie 50 V, 100 V, 250 V, 500 V, 1000 V
Izolačný odpor 10 kΩ...2 GΩ
Impedancia slučky ano
Impedancia slučky 0.1 Ω...3999 Ω
Výpočet skratového prúdu 0.1 A...6000 A
Vnútornýá odpor siete 0.1 Ω...3999 Ω
Výpočet skratového prúdu 0.1 A...6000 A
Selektívne meranie ano
Malé odpory ano
Malé odpory 10 mΩ...39.99 Ω
Test. prúd 200 mA
Zemné odpory ano
Meranie zemných odporov 0.5 Ω...15000 Ω
Meranie pomocou zemných sond ano
Selektívne meranie s prúdovou sondou ano
Prúdové chrániče ano
Typ testovaných prúdových chráničov AC, AC/S, A, A/S, B, B/S
Menovitý vybavovací prúd 10, 30, 100, 300, 500, 650, 1000mA
Nastavenie násobku 1/2, 1, 2, 5
Meranie doby vybavenia ano
Meranie vybavovacieho prúdu ano
Meranie dotykového napätia ano
Indikácia sledu fáz ano
Ďalšie funkcie Měření výkonu, harmonická analýza, osciloskop. Meranie úbytku napätia delta V na vodiči pre správny návrh prierezu vodiča a integrovaná tabuľka hodnôt poistiek pre rýchlu orientáciu.
Pamäť ano
Rozhranie ano
Typ rozhrania USB
Elektrická bezpečnosť CAT 4
Stupeň krytia IP 53
Dobíjacie batérie ano
Napájanie Li-Ion 10,8 V, 5,8Ah
Hmotnosť 2.2 kg
Rozmery 280 x 190 x 128mm
Poznámka -