C.A 6116N – Multifunkčný tester elektrických inštalácií

STN EN 61557, STN EN 61010-1 CAT IV/300 V. Izolačné odpory, zemné odpory, impedancia slučky a vnútorný odpor siete vrátane indukčnej zložky. Prúdové chrániče, napätie, prúd, výkon, frekvencia, harmonické, malé odpory, sled fáz. Zobrazenie priebehov napätí a prúdov na farebném disleji. Rozhranie USB. Li-Ion akumulátory.

Združený revízny prístroj na kontrolu a revíziu inštalácií podľa požiadaviek STN EN 61557-1 až 7 a STN EN 61557-10.

Meranie izolačného odporu • Meranie do hodnoty 2 GΩ

 • Meranie napätím 50, 100, 250, 500 a 1000 V


Meranie prúdových chráničov • Meranie prúdom 10, 30, 100, 300, 500, 650 a 1000 mA

 • Meranie postupne narastajúcim prúdom a impulzným prúdom, s vybavením a bez vybavenia prúdového chrániča, neselektívne a selektívne, typ A a AC

 • Zobrazuje sa dotykové napätie Uf, vybavovací prúd Ia a doba vybavenia Ta


Meranie uzemnenia • Meranie pomocou 3 sond (metóda 62 %) v sústavách bez napätia

 • Zobrazenie induktívnej zložky

 • Selektívne meranie paralelných uzemnení bez rozpojenia obvodu pomocou klieští

 • Meranie celkového zemného odporu


Meranie impedancie slučky • Zobrazenie odporovej a induktívnej zložky

 • Meranie vnútorného odporu siete L-N, L-L (Zi)

 • Meranie impedancie slučky L-PE (Zs)

 • Nastaviteľná hodnota prúdu 6, 9, 12 mA a 5 A

 • Meranie skratového prúdu, meranie impedancie s vybavením a bez vybavenia prúdového chrániča


Meranie napätia, prúdu, odporu a frekvencie • Zobrazenie priebehov napätí a prúdov (osciloskop)

 • Meranie napätia do 550 V AC/DC

 • Meranie prúdu pomocou klieští

 • Meranie frekvencie DC/15,3 až 500 Hz


Meranie výkonu a harmonická analýza (iba s meracími kliešťami C177A) • Meranie výkonu do 110 kW (1P) alebo 330 kW (3P)

 • FFT analýza do 50 harmonickej U a I, výpočet THD


Měření propojení (test propojení) • Meranie prepojenia prúdom 12 a 200 mA

2070-ca6116n_6117kl_czMeranie napätia ano
Meranie prúdu ano
Meranie frekvencie ano
Izolačný odpor testovacie napätie 50 V, 100 V, 250 V, 500 V, 1000 V
Izolačný odpor 10 kΩ...2 GΩ
Impedancia slučky ano
Impedancia slučky 0.1 Ω...3999 Ω
Výpočet skratového prúdu 0.1 A...6000 A
Vnútornýá odpor siete 0.1 Ω...3999 Ω
Výpočet skratového prúdu 0.1 A...6000 A
Selektívne meranie ano
Malé odpory ano
Malé odpory 10 mΩ...39.99 Ω
Test. prúd 200 mA
Zemné odpory ano
Meranie zemných odporov 0.5 Ω...15000 Ω
Meranie pomocou zemných sond ano
Selektívne meranie s prúdovou sondou ano
Prúdové chrániče ano
Typ testovaných prúdových chráničov AC, AC/S, A, A/S
Menovitý vybavovací prúd 10, 30, 100, 300, 500, 650, 1000mA
Nastavenie násobku 1/2, 1, 2, 5
Meranie doby vybavenia ano
Meranie vybavovacieho prúdu ano
Meranie dotykového napätia ano
Indikácia sledu fáz ano
Ďalšie funkcie Měření výkonu, harmonická analýza, osciloskop
Pamäť ano
Rozhranie ano
Typ rozhrania USB
Elektrická bezpečnosť CAT 4
Stupeň krytia IP 53
Dobíjacie batérie ano
Napájanie Li-Ion 10,8 V, 5,8Ah
Hmotnosť 2.2 kg
Rozmery 280 x 190 x 128mm
Poznámka -