C.A 5233 – Digitálny multimeter

Profesionálny multimeter na meranie v ťažkých prevádzkach

Profesionálny multimeter na meranie v ťažkých prevádzkach s možnosťou zníženia vstupnej impedancie. Elektrická bezpečnosť CAT IV / 1000 V.


 • Podsvietený LC displej 6 000 číslic a bargrafom 61 segmentov

 • Meranie jednosmerného a striedavého napätia

 • Možnosť zvoliť i meranie s nízkou vstupnou impedanciou 270 kΩ

 • Rozsah mV na meranie nízkych hodnôt jednosmerného a striedavého napätia

 • Meranie prúdu do 10 A

 • Šírka pásma 3 kHz pri meraní napätia a 1 kHz pri meraní prúdu

 • Meranie odporu, kapacity, frekvencie a teploty

 • Optický a akustický test  prepojenia a diód

 • Funkcia DATA HOLD

 • Funkcie MIN/MAX/REL

 • Funkcia bezkontaktnej skúšačky so zmenou farby displeja

 • Automatická voľba rozsahu

 • Nárazuvzdorné puzdro

 • Elektrická bezpečnosť CAT IV/600 V

1176-ca5231_5233


LCD 6000 dig.
Voľba rozsahu manuálný, automatická
RMS, TRMS ano
Bargraf ano
Rozsah U AC 10 µV...600 V
Rozsah U DC 10 µV...600 V
Šírka pásma 1 kHz
Základná presnosť 0.200 %
Rozsah I 100 mA...10 A
El. bezpečnosť CAT 4
Odpor ano
Test propojení ano
Frekvencia ano
Kapacita ano
Indukčnosť ne
Teplota ano
Data Hold ano
MIN/MAX ano
PEAK ne
REL ano
Pamäť ne
Rozhranie ne
Podsvietený displej ano
Bezkontaktná skúšačka ano
Nízka impedancia ano
Meranie izolácie ne
Slučka 4-20mA ne
Ex konštrukcia ne
Poznámka