C.A 43 – Merací prístroj elektromagnetického poľa

Merací prístroj na meranie elektromagnetického poľa

Merací prístroj na meranie elektromagnetického poľa vo frekvenčnom pásme 100 kHz … 2,5 GHz. Pamäť a pripojenie k PC. Vhodný aj na vyhľadávanie zdrojov elektromagnetického žiarenia (v pásme rádiových vĺn a mikrovĺn) a na kontrolu EMC


  • Merací prístroj intenzity elektrického poľa

  • Široké frekvenčné pásmo (100 kHz ... 2,5 GHz)

  • Senzor a vertikálnou anizotropickou polarizáciou EF1 a senzor EF2 s izotropickou polarizáciou

  • Prenosná a kompaktná konštrukcia s ochranným nárazuvzdorným puzdrom dovoľuje použitie prístroja i v prevádzkových podmienkach

  • Funkcie MIN/MAX/AVG, PEKA a DATA HOLD

  • Vnútorná pamäť prístroja na uloženie až 1920 nameraných hodnôt

  • Optické obojsmerné rozhranie IR RS 232 a a špeciálny aplikačný SW EMIGRAPH

  • Nastaviteľná hodnota ALARM

  • Indikácia reálneho času

  • Automatické vypnutie (AUTO OFF)

66-ca41_43