C.A 42 – Prístroj na meranie elektromagnetického poľa

prístroj na meranie elektromagnetického poľa

Prístroj na expertné meranie NF magnetického a elektrického poľa

Prístroj na expertné meranie NF magnetického a elektrického poľa s grafickým zobrazením priebehu.


 • Priamy údaj v µT a kV/m

 • Vhodné na meranie magnetického a el. poľa motorov, el. pecí, transformátorov VN vedení, elektronických prístrojov a domácností atď.

 • Zisťovanie vplyvu na iné zariadenia prípadne na zdravie človeka

 • Meranie vo frekvenčnom rozsahu DC až 400 kHz

 • Magnetické pole: 10 nT až 1 T

 • Elektrické pole: 1 V/m až 30 kV/m

 • Prístroj umožňuje porovnať výsledky s limitami podľa platných noriem

 • Meranie TRMS, PEAK-PEAK, MIN/MAX, AVG, X, Y, Z


Štyri režimy:

 • Meranie - namerané hodnoty

 • Osciloskop - priebeh poľa v závislosti na čase

 • FFT analýza - frekvenčná analýza

 • Porovnanie - váhový pomer

207-ca42