C.A 40 – Prístroj na meranie elektromagnetického poľa

Prístroj na jednoduchú kontrolu NF magnetického poľa

Prístroj na meranie NF magnetického poľa s priamym zobrazením nameranej hodnoty v µT.


  • Merač magnetickej indukcie

  • Rozsah merania 0...2000 µT

  • Frekvenčný rozsah 30...300 Hz

  • Priamy údaj v µT

  • Vhodné na meranie magnetického poľa v domácnostiach, na pracoviskách alebo v blízkosti VN vedenia

387-ca40