C.A 1864 – Bezdotykový teplomer

Bezdotykový infračervený teplomer

Bezdotykový infračervený teplomer s nastaviteľnou emisivitou.
Merací rozsah: -50…1000 °C
Emisivita: 0,1…1,0

  • Optický pomer 30:1
  • Rozlíšenie 0,1 °C
  • Nastaviteľná emisivita v rozsahu 0,1...1,0
  • Funkcie DATA HOLD, MIN/MAX, AVG, DIF
  • Zameriavací laserový lúč
  • Voľba °C/°F
  • Podsvietenie displeja
  • Indikácia stavu batérie
  • Auto OFF
885-ca1864_1866Teplota -50 °C...1000 °C
Počet vstupov
Nastaviteľná emisivita ano
Optický pomer x:1 30
Vlhkosť
Rýchlosť prúdenia
Prietok
Pamäť ne
Data Hold ano
MIN/MAX ano
AVG ano
Napájanie Batérie
Rozhranie ne