C.A 1727 – Univerzálny priemyselný otáčkomer s rozhraním USB

Univerzálny merač otáčok pre priemyslové aplikácie až do 100 000 ot/min s rozhraním USB.


 • Možnosť voľby jednotky:
  ot/min (RPM), Hz, m/min, ms, %, ft/min, tr/min

 • Veľkoplošný LC displej (45 x 55 mm) zobrazuje meranú veličinu (100 000 dig. + bargraf) a ďalšie údaje o meraní

 • Otáčkomer môže pracovať na princípe:
  - detekcie odrazeného infračerveného lúča
  (od 1 do 50 cm)
  - kontaktného merania pomocou mechanického senzora
  - iného senzora s napäťovým výstupom
  (napr. indukčného snímača)

 • Rozhranie USB je určené hlavne pre dlhodobé merania
  a prenos dát do PC

 • Aplikačný SW umožňuje zber dát, prípadne export dát do PC do formátu, ktorý je kompatibilný s programom EXCEL. Koncový užívateľ má potom možnosť zpracovania nameraných dát podľa potrieb.

 • Funkcie DATA HOLD, MIN/MAX

 • Priemerovanie nepravidelných signálov

 • Režim čítania pulzov

 • Tlač nameraných údajov

 • Funkcia ALARM - možnosť nastavenia dolného a horného limitu

 • Vysoký stupeň krytia IP 54

 • Automatická voľba rozsahu s možnosťou fixácie na danom rozsahu

1082-ca1725_1727