C.A 1052 – Multifunkčný prístroj

Multifunkčné zariadenie na meranie teploty, rozdielu teplôt, prietoku, rýchlosti prúdenia, vlhkosti a teploty rosného bodu. Záznam až 8 000 hodnôt a ich spracovanie a SW Physics-Power Log.


 • 5 režimov merania

 • Dodávka vrátane všetkých meracích senzorov

 • Funkcie MIN/MAX/DATA HOLD

 • Možnosť záznamu až 8 000 hodnôt a ich spracovanie s SW Physics-Power Log (súčasť dodávky)

 • 1 režim merania

 • Meranie rýchlosti prúdenia pomocou odporového snímača 0...30 m/s

 • Meranie teploty -20 °C...+80 °C

 • Zobrazenie m3/h, cfm, l/s, m3/s

 • 2 režim merania

 • Meranie rýchlosti prúdenia pomocou rotačných lopatiek 0,2...35 m/s

 • Meranie teploty -20 °C...+80 °C

 • Zobrazenie m3/h, cfm, l/s, m3/s

 • 3 režim merania

 • Meranie vlhkosti 3...98%

 • Meranie teploty -20 °C...+80 °C

 • Výpočet teploty rosného bodu -20 °C...+70 °C

 • 4 režim merania

 • Merania teploty v rozsahu -200 °C...+1 300 °C

 • Dva vstupy pre teplotné snímače typ K umožňujú zobrazenie rozdielu teplôt ΔT

 • 5 režim merania

 • Meranie tlaku v rozsahu 0...±1 000 mmH2O

 • Možnosť voľby jednotky: MmH2O, mbar, Kpa, Pa, ln Wg, mmHG, DataPa

1847-ca1052Teplota -200 °C...1300 °C
Počet vstupov 2
Nastaviteľná emisivita ne
Optický pomer x:1
Vlhkosť 3 %...98 %
Rýchlosť prúdenia 0.15 m/s...35 m/s
Prietok 0 m3/s...99.999 m3/s
Pamäť ano
Data Hold ano
MIN/MAX ano
AVG ano
Napájanie Batérie
Rozhranie ano