BWQ/BGQ/BW/BG

Počítadlá prevádzkových hodín.

Počítadlá prevádzkových hodín.

1159-20_bwq-bgq-040cz10002-02_18

Použitie


Počitadlá prevádzkových hodín ukazujú dobu, po ktorú bolo vozidlo, stroj alebo zariadenie v prevádzke.
Typy BW... sa používajú pre zariadenia napájané striedavým napätím s kmitočtom 50 alebo 60 Hz, typy BG...obsahujú kryštálom riadený hodinový strojček a sú napájané jednosmerným napätím.

Hnacie ústrojenstvo

BWQ synchrónnym motorčekom
BGQ krokovým motorčekom s elektronickým, kryštálom riadeným hodinovým strojčekom

Mechanické údaje

Prevádzková poloha ľubovoľná
Materiál púzdra plast so samozhášacími prísadami
Priečelie plastové
Konštrukčné prevedenie púzdra
BWQ/BGQ 48/72/96 štvorcové púzdro pre zabudovanie do panelov
s možnosťou radového usporiadania
Farba čelného rámčeka
BWQ/BGQ 48/72/96 tmavá
Spôsob upevnenia
BWQ/BGQ 48 rámom
BWQ/BGQ 72/96 strmeňom
Pripojovacie svorky
BWQ/BGQ 48/72/96 pre ploché zástrčky 6,3×8 mm alebo skrutku so strmeňom
Rozmery [mm] BWQ/BGQ 72 BWQ/BGQ 96 BWQ/BGQ 48
Čelný rámček 72 96 48
Púzdro 67,5 91,5 45
Konštrukčná hĺbka 59 59 31
Výrez 68,3+0,4 92+0,8 46
Hrúbka panela 1...10 (bez skrátenia strmeňa) 1...10
Hmotnosť cca
BWQ
BGQ
115 g
120 g
140 g
145 g
70 g

Elektrické vlastnosti

Meraná veličina čas
Stupeň krytia IP 50 (BWQ/BGQ 48)
IP 52 (BWQ/BGQ 72/96)
IP 00 svorky bez ochrany
Menovité izolačné napätie 660 V
Skúšobné napätie 2 kV pri kmitočte 50 Hz, po dobu 1 min (podľa DIN 57 410)

Meracie rozsahy
Menovitý kmitočet BW... 50 Hz
rozsah čítania
BWQ/BGQ 48/72/96 00.000,00...99.999,99 h
prevádzkové napätie príkon tolerancia
BWQ 48 24 V st cca 1,5 VA ±15%
115 V st cca 1,5 VA ±15%
230 V st cca 1,5 VA ±15%
BWQ 72/96 115 V st cca 2 VA + 10% až ...15%
230 V st cca 2 VA + 10% až ...15%
BGQ 48 12...48 V ss cca 20 mW pri 12 V ±10%
BGQ 72/96 10...27 V ss 7,5...30 mA

Indikácia


Veľkosť číslic
BWQ/BGQ 48 2×4,4 mm...
BWQ/BGQ 72/96 2×4 mm...
Farba číslic
BWQ/BGQ 72/96 číslice pred desatinnou čiarkou sú biele na čiernom pozadí, číslice za desatinnou čiarkou sú čierne na bielom pozadí...
BWQ/BGQ 48 číslice za desatinnou čiarkou sú červené na čiernom pozadí...
Priebežná ind.
BWQ/BGQ 48/72/96 ozubeným kolieskom...

Presnosť pri menovitých podmienkachTrieda presnosti
BW... ako kmitočet siete
BG... ±0,01 % za 24 h
Menovité podmienky
Teplota okolia 23°C ± 1 K
Kmitočet (BW...) menovitý kmitočet
Prevádzkové napätie podľa uvedenej tolerancie
Vstupná veličina men. hodnota meracieho rozsahu

Medzné hodnoty ovplyvňujúcích veličín

Rozsah teplôt okolia -15...+ 50 °C (BWQ 48)
-10...+ 60 °C (BWQ 72/96)
-10...+ 50 °C (BGQ)
Vibračná odolnosť
BWQ 72/96
5...10 g, 10...50 Hz
(3 roviny po 2 hod, ampl. 1 mm)

Schémy pripojení
Rozmerový náčrtok


BWQ/BGQ 48
BWQ/BGQ 72/96Rozmery [mm] BWQ 72 BWQ 96
a 72 96
b 67,5 91,5