BR07 – Odporová dekáda

Odporová dekáda so siedmimi rozsahmi
od 1 Ω do 10 MΩ.
  • Rozsah: 11.11111 MΩ

  • Presnosť: 1 %

  • Rozmery: 410x90x80 mm

  • Hmotnosť: 1,4 kg754-br07-bc05-bl07-kl_czRozsah Imax
1 Ω ... 10 700 mA
10 Ω ... 100 Ω 200 mA
100 Ω ... 1 kΩ 70 mA
1 kΩ ... 10 kΩ 20 mA
10 kΩ ... 100 kΩ 7 mA
100 kΩ ... 1 MΩ 1 mA
1 MΩ ... 10 MΩ 0,1 mA