Bočníky triedy 0,5 60/100/150/300 mV

Bočníky triedy 0,5 60/100/150/300 mV na meranie jednosmerných prúdov.

Príslušenstvo - na meranie jednosmerných prúdov, hlavne vysokých hodnôt.

1161-22_bocniky-800cz10007-02_18

Použitie


Bočníky sa používajú k meraniu jednosmerných prúdov, najmä vysokých hodnôt. Na bočníku vzniká, úmerne protékajúcemu prúdu, úbytok napätia, ktorý môže byť privedený na magnetoelektrický prístroj alebo merací prevodník.
Bočníky sú vyrábané v triede 0,5 (podľa DIN 43 703) pre menovité prúdy od 1 do 15 000 A, s úbytkom napätia 60 alebo 150 mV; na prianie je možné požadovať iný úbytok napätia alebo iný menovitý prúd.
Podľa veľkostí menovitých prúdov ponúkame bočníky troch konstrukčných prevedení (A, B a C).
Bočníky konštrukčného prevedenia A sú dodávané na izolačnom sokli s upevňovacou západkou. Toto konštrukčné riešenie umožňuje, okrem běžného upevnenia pomocou skrutiek, taktiež uchytenie na normalizovanú 35 mm lištu, čo podstatne zrýchľuje montáž - chránené priemyselným vzorom, patent firmy WEIGEL.
Bočníky konštrukčného prevedenia B (L-profil) a C (T- profil) sú bez izolačného sokla.

Mechanické údaje

Stupeň krytia IP 00
Rozmrry viď rozmerové náčrtky
Váha viď tabuľka
Konštrukčné prevedenie
A s izolačným soklom (do 200 A)
B L ... prívodný profil (250 ... 2500 A)
C T ... prívodný profil ( 4000 ... 15000 A)
Materiál
Odpor manganín
Prívodná časť
- prevedenie A
- prevedenie B/C

mosadz
meď
Izolačný sokel lexan so samozhášacími prísadami, prevedenie podľa UL 94 V-0
Pripojovacie skrutky
Prúd viď rozmerové náčrtky
Napätie M5 × 8
Hranica preťažiteľnosti (podľa DIN 43 780)
trvalo 1,2-násobok
5 s ≤ 2000 A 5-násobok
> 2000...10 000 A 2-násobokMenovitý prúd 60 mV 100 mV 1) 150 mV 300 mV 1)
1 A 0,12 kg 0,12 kg 0,12 kg 0,14 kg
1,5 A 0,13 kg 0,12 kg 0,12 kg 0,14 kg
2 A1) 2) 0,13 kg 0,12 kg 0,12 kg 0,14 kg
2,5 A 0,12 kg 0,12 kg 0,12 kg 0,14 kg
3 A1) 2) 0,12 kg 0,12 kg 0,12 kg 0,14 kg
4 A 0,13 kg 0,12 kg 0,12 kg 0,14 kg
5 A1) 2) 0,12 kg 0,12 kg 0,12 kg 0,14 kg
6 A 0,12 kg 0,12 kg 0,13 kg 0,14 kg
8 A1) 2) 0,13 kg 0,13 kg 0,13 kg 0,15 kg
10 A 0,13 kg 0,13 kg 0,13 kg 0,15 kg
12 A1) 2) 0,13 kg 0,13 kg 0,13 kg 0,15 kg
15 A 0,13 kg 0,13 kg 0,13 kg 0,15 kg
20 A1) 2) 0,13 kg 0,14 kg 0,14 kg 0,16 kg
25 A 0,13 kg 0,14 kg 0,14 kg 0,16 kg
30 A1) 2) 0,12 kg - - -
40 A 0,12 kg - - -
50 A1) 2) 0,12 kg - - -
60 A 0,12 kg - - -
80 A1) 2) 0,12 kg - - -
100 A 0,12 kg - - -
150 A 0,13 kg - - -
200 A1) 2) 0,13 kg - - -
250 A 0,61 kg 0,65 kg 0,68 kg 0,80 kg
300 A1) 2) 0,61 kg 0,68 kg 0,72 kg 0,90 kg
400 A 0,83 kg 1,00 kg 1,05 kg 1,30 kg
500 A1) 2) 0,83 kg 1,10 kg 1,15 kg 1,40 kg
600 A 0,85 kg 1,11 kg 1,16 kg 1,60 kg
800 A1) 3) 0,90 kg 1,12 kg 1,30 kg 1,80 kg
1000 A 1,45 kg 2,00 kg 2,15 kg 2,80 kg
1200 A1) 2) 1,45 kg 2,10 kg 2,25 kg 3,10 kg
1500 A 1,96 kg 2,50 kg 3,10 kg 3,70 kg
2000 A1) 3) 2,30 kg 2,80 kg 4,00 kg 4,40 kg
2500 A 2,90 kg 3,20 kg 5,20 kg 6,00 kg
3000 A1) 3) 3,00 kg 3,50 kg 7,00 kg 6,90 kg
4000 A 4,25 kg 5,80 kg 8,30 kg 13,10 kg
5000 A1) 3) 4,30 kg 7,30 kg 10,60 kg 13,90 kg
6000 A 10,50 kg 12,00 kg 15,00 kg 17,70 kg
8000 A1) 3) 12,00 kg - 25,00 kg -
10000 A 21,00 kg - 28,00 kg -
15000 A 32,00 kg - - -
20000 A1) 44,00 kg - - -
1) nie je v normalizovanom rade podľa DIN
2) rozmer ako najbližšie vyšší men. prúd
3) rozmer ako najbližšie nižší men. prúd

Presnosť pri menovitých podmienkach

Trieda presnosti 0,5 podľa DIN 43 780
Menovité podmienky -
Teplota okolia 23°C ± 1 K

Medzné hodnoty ovplyvňujúcich veličín

Klimatické vlastnosti klimatická trieda 3, podľa VDE/VDI 3540
Rozsah pracovných teplôt -10...+55 °C
Rozsah skladovacích teplôt -25...+65 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu ≤ 75 % roč. priemer, bez orosenia

Schémy pripojenia

Prevedenie A
Prevedenie A s krytom


Menovitý úbytok napätia 60...300 mV 60 mV
Rozmery [mm] 1...25 A 30...200 A
a 96 100
b 78 80
c 20 20
d M5×12 M8×16
Prevedenie B
Menovitý úbytok napätia 60 mV
Rozmery [mm] 250 A 400 A
600 A
1000 A 1500 A 2500 A
a 145 145 165 165 165
b 105 105 115 115 115
c 30 40 60 90 120
d 30 30 30 30 30
e 15 20 30 21 30
f - - - 48 60
g M12×40 M16×45 M20×50 M16×45 M20×50
Počet pripojovacích skrutiek (prúd) 2×1 2×1 2×1 2×2 2×2Menovitý úbytok napätia 100 mV
Rozmery [mm] 250 A 400 A
600 A
1000 A 1500 A
a 190 190 210 210
b 150 150 160 160
c 30 40 60 120
d 30 30 30 30
e 15 20 30 30
f - - - 60
g M12×40 M16×45 M20×50 M16×45
Počet pripojovacích skrutiek (prúd) 2×1 2×1 2×1 2×2

Menovitý úbytok napätia 150 mV 300 mV
Rozmery [mm] 250 A 400 A
600 A
1000 A 250 A 400 A
600 A
1000 A
a 270 270 290 429 429 449
b 230 230 240 389 389 399
c 30 40 70 30 40 70
d 50 50 60 50 50 60
e 15 20 35 15 20 35
g M12×40 M16×45 M20×50 M12×40 M16×45 M20×50
Počet pripojovacích skrutiek (prúd) 2×1 2×1 2×1 2×1 2×1 2×1
Prevedenie C

Menovitý úbytok napätia 60 mV 100 mV
Rozmery [mm] 4000 A 6000 A 10000 A 15000 A 2500 A 4000 A 6000 A
a 165 175 185 185 210 220 220
b 115 125 135 135 160 170 170
c 120 154 206 310 120 120 154
d 60 130 170 170 60 130 130
e 30 25 25 25 30 30 25
f 60 52 52 52 60 60 52
g M20×50 M20×75 M20×80 M20×80 M20×50 M20×50 M20×75
h 15 25 30 30 15 25 25
Počet pripojovacích skrutiek (prúd) 2×2 2×3 2×4 2×6 2×2 2×2 2×3
Menovitý úbytok napätia 150 mV
Rozmery [mm] 1500 A 2500 A 4000 A 6000 A 10000 A
a 290 290 300 300 310
b 240 240 250 250 260
c 90 120 120 154 206
d 60 60 130 130 170
e 21 30 30 25 25
f 48 60 60 52 52
g M16×60 M20×60 M20×75 M20×75 M20×80
h 15 15 25 25 30
Počet pripojovacích skrutiek (prúd) 2×2 2×2 2×2 2×3 2×4


Menovitý úbytok napätia 300 mV
Rozmery [mm] 1500 A 2500 A 4000 A 6000 A
a 449 449 459 459
b 399 399 409 409
c 90 120 120 154
d 60 60 130 130
e 21 30 30 25
f 48 60 60 52
g M16×60 M20×60 M20×75 M20×75
h 15 15 25 25
Počet pripojovacích skrutiek (prúd) 2×2 2×2 2×2 2×3