BIQ/BIEQ 48/72/96 K

Analógové meracie prístroje na meranie striedavého prúdu s bimetalovým a bimetal-elektromagnetickým meracím ústrojenstvom, stupnica 90°.

Analógové meracie prístroje - ampérmetre -  na meranie striedavého prúdu s bimetalovým a bimetal-elektromagnetickým meracím ústrojenstvom, stupnica 90°.

1150-08_biq-bieq-450cz10009-02_18

Použitie


Bimetalové meracie prístroje BIQ 48/72/96 K v plastovom púzdre sa používajú pre meranie tepelného namáhania káblov a transformátorov. Sú tepelne zotrvačné a ukazujú strednú efektívnu hodnotu prúdu, bez špičiek.
Bimetalové ústrojenstvo má veľký točivý moment, takže merací ukazovateľ môže unášať aj červený ukazovateľ vlečný. Preto môže byť dodatočne odčítaná najvyššia dosiahnutá hodnota prúdu. Plombovateľným gombíkom je možné vlečný ukazovateľ vrátiť späť do polohy ukazovateľa meracieho.
Prístroje BIEQ 72/96 K obsahujú aj elektromagnetické meracie ústrojenstvo, ktoré je umiestnené v protiľahlom rohu; ukazujú aj okamžitú efektívnu hodnotu meraného prúdu.
Prístroje je možné inštalovať do panelov rozvádzačov, ovládacích skríň strojov alebo mozaikových rasterových panelov (okrem BIQ 48 K).
Čelné sklo, rámček aj stupnicu je možné v prípade nutnosti jednoducho vymeniť.

Meracie ústrojenstvo


Bimetalové meracie ústrojenstvo sa spätne nastaviteľným vlečným ukazovateľom a teplotne zotrvačnou indikáciou pre meranie strednej efektívnej hodnoty s dobou nábehu nastavenou na 8 alebo 15 minut.
Elektromagnetické meracie ústrojenstvo s páskovým jadrom, tlmením silikónovým olejom a hrotovým uložením - systém s pružne uloženými ložiskovými kameňmi (doba nábehu 1 s).

Mechanické údaje

Konštrukčné prevedenie púzdra štvorcové púzdro pre zabudovanie do ovládacích panelov rozvádzačov a strojov s možnosťou radového usporiadania
Materiál púzdra Polykarbonát so samozhášacími prísadami, prevedenie podľa normy UL 94 V - 0
Čelné sklo tabuľové sklo
Farba čelného rámčeka čierna (odtieň RAL 9005)
Prevádzková poloha zvislá ± 5°
Spôsob upevnenia výkyvnými skrutkovými svorkami, listovými príchytkami (BIQ 48 K)
Montáž do radu vedľa seba (aj bez medzier)
Hrúbka panela ≤ 40 mm
Pripojovacie svorky šesťhrany s vnútorným závitom, skrutkou M4 a strmeňom E3
Rozmery [mm] BIQ 48 K BIQ 72 K BIEQ 72 K BIQ 96 K BIEQ 96 K
Predný rámček 48 72 72 96 96
Púzdro 45 66 66 90 90
Konštrukčná hĺbka 48 53 53 60 60
Výrez v paneli 45,2+0,3 68+0,7 67+0,7 92+0,8 92+0,8
Hmotnosť cca 0,1 kg 0,2 kg 0,2 kg 0,26 kg 0,3 kg

Elektrické vlastnosti
Meraná veličina Striedavý prúd
Kmitočtový rozsah 50...100 Hz
Kategória merania CAT III
Stupeň znečistenia 2
Pracovné napätie viď. katalógový list
Stupeň krytia IP 52 púzdro
IP 00 svorky bez ochrany
IP 20 svorky s ochranou
Medz preťažiteľnosti (podľa DIN EN 60 051)
trvalo 1,2-násobok
max. po dobu 1 s 10-násobok
(pri väčších preťaženiach je nutné použiť istiaci transform. prúdu)
Vlastná spotreba [VA] BIQ 48 K BIQ 72 K BIEQ 72 K BIQ 96 K BIEQ 96 K
1 A - < 1,6 < 1,6 - < 2,5
5 A < 2,2 < 2,5 < 2,5 < 2,7 < 3,4

Meracie rozsahy
Striedavý prúd
B 0...1/1,2 A alebo 0...5 /6 A
E 0...1/2 A 0...5 /10 A
Pre pripojenie meniča (stupnica podľa norm. radu)
B 0...N / 1/1,2 A alebo 0...N / 5/6 A
E 0...N / 1/2 A 0...N / 5/10 A
(s predĺženou stupnicou)
Meracie ústrojenstvo BIQ 48 K BIQ 72 K BIEQ 72 K BIQ 96 K BIEQ 96 K
B 1 A
E 1 A
B 5 A
E 5 A

IndikáciaUkazovateľ rovný, zakončený nožom
Výchylka ukazovateľa 0...90°
Delenie stupnice s hrubým a jemným delením
Priebeh stupnice od 1/5 men. rozsahu
B kvadratický
E cca lineárny
Predĺžená stupnica
B 1,2-násobok men. prúdu
E 2-násobok men. prúdu
Dĺžka stupnice BIQ 48 K BIQ 72 K BIEQ 72 K BIQ 96 K BIEQ 96 K
B 44 mm 62 mm 98 mm 44 mm 71 mm
E - - - 62 mm 98 mm
Doba nábehu BIQ 48 K BIQ 72 K BIEQ 72 K BIQ 96 K BIEQ 96 K
B 8 min 15 min 15 min 8 min 15 min
E - - - 1 s 1 s

Presnosť pri menovitých podmienkach


Trieda presnosti (podľa DIN EN 60 051-1)
B 3 (vleč. ukazovateľ)
E 1,5
Menovité podmienky
Teplota okolia 23°C
Prevádzková poloha menovitá ± 1°
Vstupná veličina menovitá hodnota meracieho rozsahu
Ostatné Podľa DIN EN 60 051
Ovplyvňujúce veličiny
Teplota okolia 23 °C ± 2 K
Prevádzková poloha Menovitá ± 5°
Intenzita cudzích magnetických polí 0,5 mT

Medzné hodnoty ovplyvňujúcich veličín

Klimatické vlastnosti klimatická trieda 3, podľa VDE/VDI 3540
Rozsah pracovných teplôt -10...+55 °C
Rozsah skladovacích teplôt -25...+65 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu ≤ 75 % roč. priemer, bez orosenia
Rázová odolnosť 15 g, 11 ms
Vibračná odolnosť 2,5 g, 5...55 Hz

Schémy pripojenia

priame prepojenie pripojenie cez menič

Rozmerový náčrtok
Rozmery [mm] BIQ 48 K BIQ/BIEQ 72 K BIQ/BIEQ 96 K
a 48 72 96
b 45 66 90
c 48 53 60
d 11 11 (BIQ 72K)
20 (BIEQ 72K)
20