AUE 2.2 – Merací prevodník striedavého prúdu (RMS)

Merací prevodník striedavého prúdu (RMS).

Merací prevodník striedavého prúdu (RMS).
486-a1u-22-06118cz-02_18-1


Použitie


Prevodníky AUE 2.2 prevádzajú vstupný striedavý nesínusový prúd na vnútený jednosmerný prúd alebo vnútené jednosmerné napätie. Tieto výstupné signály môžu byť indikované ukazovacími prístrojmi, ciachovanými v jednotkách meranej veličiny alebo môžu byť použité pre priemyselné meranie a reguláciu. Ak sa dodrží maximálna, poprípade minimálna povolená záťaž môže byť pripojených aj niekoľko vyhodnocovacích prístrojov súčasne (ukazovací prístroj, regulátor, zapisovač atď.). Prístroje môžu byť umiestnené v mieste merania alebo vo vzdialených velínoch. Napájacie napätie sa privádza na samostatný vstup pomocného napájania. Vstup, výstup a pomocné napájanie sú vzájomne galvanicky oddelené. Výstupy sú odolné proti skratu a rozpojeniu. Prevodníky sú konštruované podľa najnovších bezpečnostných predpisov a sú skúšané proti rušeniu. Sú určené pre zabudovanie do elektrických strojov a rozvádzačov. Pritom je potrebné dodržovať príslušné bezpečnostné predpisy a ustanovenia.

Popis funkcie


Meranie prúdu sa uskutočňuje bočníkom. Signál je optickou väzbou galvanicky oddelený od vstupu a prevedený na úmerné vnútené jednosmerné napätie a/alebo jednosmerný prúd.

Funkčná schéma


Funkční schéma převodníku proudu

Mechanické údaje

Konštrukčné prevedenie púzdra púzdro so západkou pre montáž na nosnú lištu 35 mm (DIN EN 60 715)
Materiál púzdra ABS/PC čierny, so zhášacími prísadami podľa UL 94 V - 0
Pripojovacie svorky skrutkové svorky
Prierezy pripojovacích vodičov max. ≤ 4 mm2
Stupeň krytia IP 40 púzdro, IP 20 svorky
Skúšobné napätie 2210 V všetky obvody proti púzdru
3536 V všetky obvody vzájomne
Pracovné napätie 300 V (sieťové napätie fáza-nula)
Trieda ochrany II
Kategória prepätia CAT III
Stupeň znečistenia 2
Rozmery š × v × d 22,5×80×115 mm
Hmotnosť cca 0,12 kg

Vstupné veličiny

Vstupná veličina nesínusový striedavý prúd (skutočná efektívna hodnota)
Vstupná hodnota IEN 200 µA ... 5 A
Kmitočtový rozsah 48...62 Hz *
Crest-Faktor ≤ 4 (špičková hodnota / efektívna hodnota)
Vstupný odpor cca 33 kΩ/V pre UEN= 60 mV ... 30 V
cca 2 kΩ/V pre UEN >30 V
Napätie záťaže 60 mV
Príkon IEx0,1 - prúdový výstup
Prevádzkové napätie max. 519 V AC
Merací rozsah 0...IEN
Povolené vybudenie rozsahu 1,2 IEN
Hranica preťažiteľnosti 1,2 IEN trvalo, 10 IEN max. 1 s

Výstupné veličinyPrúdový výstup
Výstupný prúd IA vnútený jednosmerný prúd (0...20 mA) *
Menovitý prúd IAN 0...20 mA nebo 4...20 mA
Výstupná záťaž RA 0...12 V / IAN
Obmedzenie prúdu na 120...140 % koncovej hodnoty *
Napäťový výstup
Výstupné napätie UA vnútené jednosmerné napätie (0...12 V) *
Menovité napätie UAN 0...10 V alebo 2...10 V
Výstupná záťaž RA ≥ 4 kΩ
Chyba záťaže ≤ 0,1 % pri zmene záťaže o 50 %
Zvyškové vlnenie ≤ 1 %eff
Doba ustálenia Doba ustálenia cca 500 ms
Napätie naprázdno ≤ 15 V

Príklady prevodných charakteristík


Příklady převodních charakteristik

Pomocné napájanieKód Pomocné napájanie Príkon
H1 *) 230 V~ (195...253 V), 48...62 Hz < 6 VA
H2 115 V~ (98...126 V), 48...62 Hz < 3,5 VA
H3 24 V= (20...72 V) < 3 VA
H4 20...100 V= alebo 15...70 V~ < 3 VA
H5 90...357 V= alebo 65...253 V~ < 3...6 VA

Vstup, výstup a pomocné napájanie sú galvanicky oddelené.

Presnosť pri menovitých podmienkach
Presnosť Trieda 0,5 (± 0,5 % z koncovej hodnoty)
Teplotný drift ≤ 0,01 %/K (platí pre štandardné prevedenie a max. po dobu jedného roka)
Menovité podmienky
Pomocné napájanie UHN ± 5 %, 50 Hz
Záťaž 0,5*RA max. ± 1 % prúdový výstup
RA min. ± 1 % napäťový výstup
Kmitočet 50...60 Hz
Priebeh signálu sínusový, činiteľ harmonického skreslenia ≤ 0,1 %
Teplota okolia 23 °C ± 1 K
Doba zahorenia ≥ 5 min

Medzné hodnoty ovplyvňujúcich veličín

Klimatické vlastnosti klimatická trieda 3, podľa VDE/VDI 3540, list 2
Rozsah pracovných teplôt -10...+55 °C
Rozsah skladovacích teplôt -25...+65 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu ≤ 75 % ročný priemer, bez orosenia

Predpisy a normyDIN EN 60 529
DIN EN 60 688
DIN EN 61 715
DIN EN 61 010-1
DIN EN 61 326-1
VDE/VDI 3540 list 2

Schémy pripojenia


Schémata připojení převodníku střídavého proudu AUE 2.2

Obsadenie svoriek


Schéma Svorka Funkcia
Obsazení svorek převodníku střídavého proudu AUE 2.2 1 IE (+) prúdový vstup
3 IE (-) prúdový vstup
16 UH L1 (+) vstup pomocného napájania
17 UH N (-) vstup pomocného napájania
19 UA, IA (+) napäťový výstup, prúdový výstup
20 UA, IA (-) napäťový výstup, prúdový výstup
Čísla svoriek odpovedajú údajom v schémach pripojenia (podľa DIN 43 807)

Rozmerový náčrtok


Rozměrový náčrtekRozmery sú uvedené v milimetroch