AU 2.0 – Merací prevodník striedavého prúdu

Merací prevodník striedavého prúdu bez pomocného napájania.

Merací prevodník striedavého prúdu bez pomocného napájania.

513-au-20-vu-20-0458cz02_18-


Použitie


Meracie prevodníky AU 2.0 merajú efektívne hodnoty sínusových striedavých prúdov a prevádzajú ich na vnútený jednosmerný prúdový signál. Tento výstupný signál môže byť indikovaný ukazovacím meracím prístrojom, ciachovaným v jednotkách meranej veličiny, alebo môže byť použitý pre priemyselné meranie a reguláciu. Ak sa dodrží maximálna, poprípade minimálna povolená záťaž, môže byť pripojených aj niekoľko vyhodnocovacích prístrojov súčasne (ukazovací prístroj, regulátor, zapisovač atď.). Prístroje môžu byť umiestnené v mieste merania alebo vo vzdialených velínoch.
Vstup a výstup sú vzájomne galvanicky oddelené. Výstup je odolný proti skratu a rozpojeniu.

Popis funkcie


Vstupný striedavý prúd je po galvanickom oddelení usmernený a výstupným obvodom prevedený na úmerný vnútený jednosmerný prúd.

Funkčná schémaMechanické údaje

Konštrukčné prevedenie púzdra púzdro so západkou pre montáž na nosnú lištu 35 mm (DIN EN 60 715)
Materiál púzdra lexan 500 R čierny so samozhášacími prísadami, prevedenie podľa normy
UL 94 V - 0
Pripojovacie svorky skrutkové svorky
Prierezy pripojovacích vodičov max. ≤ 4 mm2
Stupeň krytia IP 40 púzdro, IP 20 svorky
Skúšobné napätie 2210 V výstup proti púzdru
3536 V vstup proti púzdru, merací obvod proti výstupu
Pracovné napätie 300 V (sieťové napätie fáza-nula)
Trieda ochrany II
Kategória prepätia CAT III
Stupeň znečistenia 2
Rozmery š × v × d 22,5 mm × 80 mm × 115 mm
Hmotnosť cca 0,35 kg

Vstupné veličiny
Vstupná veličina sínusový striedavý prúd
Menovitý prúd IEN 1 A (taktiež pre připojenie meniča)
1,2 A
5 A (taktiež pre pripojenie meniča)
6 A
Kmitočtový rozsah 48...62 Hz
Prevádzkové napätie max. 600 V
Merací rozsah 0...IEN
Povolené vybudenie rozsahu 1,2*IEN
Hranica preťažiteľnosti 1,5*IEN trvalo, 10*1EN max. 1 s
Príkon
transformátor napätia < 3 VA
transformátor prúdu 5 A < 4 VA
transformátor prúdu 1 A < 2 VA

Výstupné veličiny
Prúdový výstup
Výstupný prúd IA vnútený jednosmerný prúd
Menovitý prúd IAN 0...20 mA
Výstupná záťaž RA 0...500 Ω
Chyba záťaže ≤ 0,4 % pri zmene záťaže o 50 %
Napätie naprázdno ≤ 20 V
Zvyškové vlnenie pri RA max cca. 3 mVef
Doba ustálenia pri RA max ≤ 300 ms

Prevodné charakteristiky


Převodní charakteristiky AU 2.0

Pomocné napájanie


Pomocné napájanie sa nepripojuje.

Presnosť pri menovitých podmienkachPresnosť
Presnosť Trieda 0,5 (± 0,5 % z koncovej hodnoty)
Teplotný drift ≤ 0,03 %/K
Menovité podmienky
Kmitočet 50...60 Hz
Priebeh signálu sínusový, činiteľ harmon. skreslenia ≤ 0,1 %
Záťaž 0,5*RA max. ± 1 % proud. výstup
Teplota okolia 23 °C ± 1 K
Doba zahorenia ≥ 1 min

Medzné hodnoty ovplyvňujúcich veličín

Klimatické vlastnosti klimatická trieda 3, podľa VDE/VDI 3540
Rozsah pracovných teplôt -10...+55 °C
Rozsah skladovacích teplôt -25...+65 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu ≤ 75 % roč. priemer, bez orosenia

Predpisy a normyDIN EN 60 529
DIN EN 60 688
DIN EN 61 715
DIN EN 61 010-1
DIN EN 61 326-1
VDE/VDI 3540 list 2

Zvláštne prevedenie
Vstupné veličiny
Men. vstupný prúd IEN iný než štandardný (na požiadanie)

Schémy pripojeniaObsadenie svoriek


Schéma Svorka Funkcia
Obsazení svorek 2 UE napäťový vstup
5 UE napäťový vstup
19 IA (+) prúdový výstup
20 IA (-) prúdový výstup
Čísla svoriek odpovedajú údajom v schémach pripojenia (podľa DIN 43 807)

Rozmerový náčrtok


Rozmery sú uvedené v milimetroch