ATICS 4-DIO – Prepínací modul trojfázového napájania

Kompletný systém na štvorpólové prepínanie dvoch napájacích zdrojov s komunikačným rozhraním

Automatický prepínací a monitorovací modul pre trojfázové inštalácie s komunikačným rozhraním RS-485 a protokolom BMS pre prenos stavových a alarmových hlásení na kontrolné a signalizačné panely.

Prepínací a monitorovací modul


 • Kompaktné zariadenie na zaistenie prepínania medzi prívodmi s vysokou prevádzkovou a funkčnou bezpečnosťou podľa STN EN 61508 (SIL 2)

 • Automatické alebo manuálne prepnutie

 • Menovitý pracovný prúd Ie podľa DIN-VDE 0100-710
  80 A (ATICS-4-80A-DIO), 125 A (ATICS-4-125A-DIO) a 160 A (ATICS-4-160A-DIO)

 • Celková doba prepnutia podľa ČSN  a STN 33 2140 menej ako 500 ms

 • Meranie napätia na obidvoch prívodoch 1 a 2 v rozsahu 20...300 V

 • Meranie frekvencie na obidvoch prívodoch v rozsahu 40...70 Hz

 • Nastaviteľná hodnota reakcie podpätia a prepätia

 • Nastaviteľné časové parametre doba reakcie a doba uvoľnenia

 • Meranie celkového zaťaženia výstupu prepínacieho modulu pomocou externého meracieho transformátora STW3 alebo STW4 (3 ks súčasť dodávky)


Všeobecné údaje


 • Malé rozmery a jednoduchá montáž zariadenia

 • História udalostí pre alarmové hlásenia, testy, zmeny konfigurácie a servisné záznamy

 • 4 × programovateľný výstupný kontakt s nastaviteľným pracovným režimom

 • 4 × programovateľný digitálny výstup

 • Vlastný test zariadenia so signalizáciou ALARM

 • Multifunkčný grafický LC displej

 • Rozhranie RS485 s protokolom BMS

1387-atics-dio_kl_cz

Popis a použitie


Monitorovací a prepínací modul ATICS je vybavený funkciou automatického/manuálneho prepínania medzi hlavným a bezpečnostným alebo medzi bezpečnostným a doplňujúcim bezpečnostným napájaním. Na dosiahnutie vysokej spoľahlivosti a funkčnosti, bol prepínací a monitorovací modul ATICS vyvinutý a skonštruovaný na základe bezpečnostnej kategórie SIL2 (STN EN 61508). ATICS podstatne zvyšuje bezpečnostnú úroveň hlavne na jednotkách intenzívnej starostlivosti a operačných sálach.

Prepínacia funkcia • Automatické prepnutie na záložný zdroj v prípade poklesu napätia pod nastavenú prahovú hodnotu alebo straty napätia na hlavnom napájaní

 • Možnosť manuálneho prepnutia

 • Monitorovanie podpätia a prepätia na prívode 1/2 (vstupy) a vývodu 3 (výstup)

 • Automatické prepnutie na hlavný prívod v prípade obnovenia napätia

 • Trvalé monitorovanie ovládania prístrojov a automatických procesov (cievky, riadiace kontakty, pripojenie)

 • Monitorovanie základných pripojení ako sú prúdové transformátory, teplotné senzory, ...

 • Monitorovanie skratu na výstupe prepínacieho modulu


Signalizácia, alarmové hlásenia • Jednoduché textové hlásenia na všetky základné stavové, poruchové a alarmové hlásenia pomocou grafického displeja a ich prenos na externé kontrolné a signalizačné panely MK800 / MK2430 alebo multifunkčné panely TM800

 • Automatické zobrazenie hlásení pre predpísané testy a servisné intervaly

 • História udalostí pre alarmové hlásenia, testy, zmeny konfigurácie a servisné záznamy

 • Pripojenia a prenos dát na kontrolné a signalizačné panely pomocou zbernice RS485 s protokolom BMS


Normy • DIN VDE 0100-710

 • DIN VDE 0100-718

 • IEC 60367-7-710

 • ČSN 332140

 • TNI 332140

 • ČSN EN 61558-1

 • ČSN EN 61508-1

 • ČSN EN 61508-2

 • ČSN EN 61508-3

 • ČSN EN 60947-6-1


Technické údajeIzolácia podľa IEC 60664-1
Menovité izolační napätie AC 400 V
Menovité rázové skúšobné napätie 2,21 kV (základná izolácia)
3,54 kV (ochranné oddelenie)
Parametre napájania
Menovité napätie siete Us AC 230 V
Rozsah pracovného napätia Us 0,85...1,15 x Us
Menovitá frekvencia 50...60 Hz
Vlastná spotreba viď údaje pre objednávku
Prepínacie prvky/výkonové obvody
Prepínacie prvky automatická prepínacia jednotka
Menovité napätie siete Ue 3NAC 400 V
Rozsah pracovného napätia Ue 0,85...1,15 x Ue
Menovitá frekvencia 48...62 Hz
Menovitý prúd viď údaje pre objednávku
Poistky viď údaje pre objednávku
Kategória použitia --
Oneskorenie reakcie ton 50 ms ... 100 s
Oneskorenie  uvoľnenia toff 200 ms ... 100 s
Monitorovanie napätia
Nastaviteľná prahová hodnota podpätia 160...207 V
Nastaviteľná prahová hodnota prepätia 240...275
Rozlíšenie nastavenia 1 V
Vybavovacia doba tan ≤ 500 ms
Hysterézia 2...10 %
Rozsah zobrazenia 20...300 V
Neistota merania ±1 %
Monitorovanie zaťaženia výstupu prepínacieho modulu
Merací transformátor prúdu STW3, STW4
Rozsah merania ITRMS STW3: 0...150 A, STW4: 0...160 A
Hodnota reakcie detekcie skratu STW3: 150 A, STW4: 160 A
Spínacie obvody
Spínacie prvky 1 x relé s 1 prepínacím kontaktom (11-12-14)
Pracovný režim N/C alebo N/O
Spínacie prvky 1 x relé s 3 spínacími kontaktmi (21-34-34-44)
Pracovný režim N/C alebo N/O
Digitálne vstupy
Počet 4
Galvanické oddelenia ano
Pracovný režim (rozsah napätia) AC/DC 0...2 V (nízka úroveň)
AC/DC 10...30 V (vysoká úroveň)
Zobrazenie, pamäť
Zobrazenie podsvietený grafický LC displej
Alarmová LED prívod 1 / prívod 2 / alarm / com
Pamäť poruchy 500 záznamov
Dátový záznamník 500 záznamov na kanál
Konfiguračný záznamník 300 záznamov
Záznamník testov 100 záznamov
Servisný záznamník 100 záznamov
Komunikačné rozhranie
Rozhranie/protokol RS485/BMS
Prenosová rýchlosť 9,6 kbit/s
Dĺžka pripojovacieho vodiča ≤ 1 200 m
Doporučený typ vodiča J-Y(St)Y 2×2×0,8, tienený, jedna strana pripojená k PE
Ukončovací odpor 120 Ω (0,25 W)
Rozsah adries 2...90
Všeobecná údaje
Typ pripojenia šraubové svorky (výkonové obvody)
násuvný konektor so šraubovými svorkami (ostatné)
Pracovná teplota okolia -25...55 °C
Pracovný režim nepretržitá prevádzka
Montáž v akejkoľvek pozícii
Stupeň krytia IP 40
Samozhášavosť UL94V-0
Rozmery 340 × 263 × 73,5 mm
Hmotnosť cca. 4 500 g

Rozmery
Rozmery ATICS-4-DIO