ATICS 2-ISO – Prepínací modul jednofázového napájania

Kompletný systém na dvojpólové prepínanie dvoch napájacích zdrojov so vstavaným sledovačom izolačného stavu a generátorom testovacieho prúdu pre lokalizáciu poruchy.

Automatický prepínací a monitorovací modul so vstavaným monitorovaním zdravotníckych izolovaných sústav a generátorom testovacieho prúdu pre lokalizáciu porúch izolácie.

Prepínací a monitorovací modul


 • Kompaktné zariadenie na zaistenie prepínania medzi prívodmi s vysokou prevádzkovou a funkčnou bezpečnosťou podľa STN EN 61508 (SIL 2)

 • Automatické alebo manuálne prepnutie

 • Menovitý pracovný prúd Ie podľa DIN-VDE 0100-710
  63 A (ATICS-2-63A-ISO) a 80 A (ATICS-2-80A-ISO)

 • Celková doba prepnutia podľa ČSN  a STN 33 2140 menej ako 500 ms

 • Meranie napätia na obidvoch prívodoch 1 a 2 v rozsahu 20...300 V

 • Meranie frekvencie na obidvoch prívodoch v rozsahu 40...70 Hz

 • Nastaviteľná hodnota reakcie podpätia a prepätia

 • Nastaviteľné časové parametre doba reakcie a doba uvoľnenia

 • Meranie celkového zaťaženia výstupu prepínacieho modulu pomocou externého meracieho transformátora STW3 (súčasť dodávky)


Monitorovanie zdravotníckej izolovanej sústavy


 • Nastaviteľná hodnota reakcie na monitorovanej izolácie 50…500 kΩ

 • Monitorovanie zaťaženia a teploty ochranného oddeľovacieho transformátora

 • Nastaviteľná hodnota reakcie zaťažovacieho prúdu

 • Monitorovanie teploty pomocou PTC termistorov alebo bimetalových termočlánkov

 • Monitorovanie pripojenia PE vodiča


Generátor testovacieho prúdu pre lokalizáciu poruchy izolácie

Všeobecné údaje


 • Malé rozmery a jednoduchá montáž zariadenia

 • História udalostí pre alarmové hlásenia, testy, zmeny konfigurácie a servisné záznamy

 • Programovateľný výstupný kontakt s nastaviteľným pracovným režimom

 • Programovateľný digitálny výstup

 • Vlastný test zariadenia so signalizáciou ALARM

 • Multifunkčný grafický LC displej

 • Rozhranie RS485 s protokolom BMS

1354-atics-iso_kl_cz

Popis a použitie


Monitorovací a prepínací modul ATICS je vybavený funkciou automatického/manuálneho prepínania medzi hlavným a bezpečnostným alebo medzi bezpečnostným a doplňujúcim bezpečnostným napájaním. Prepínací modul je zároveň vybavený funkciou monitorovania izolačného stavu IT siete spolu s generátorom testovacieho prúdu na lokalizáciu poruchy izolácie. Integráciou týchto systémov do jedného prístroja vzniká kompaktné zariadenie, ktoré šetrí predovšetkým miesto v skrini rozvádzača, minimalizuje množstvo prepojovacej kabeláže a redukuje pravdepodobnosť poruchy. Na dosiahnutie vysokej spoľahlivosti a funkčnosti, bol prepínací a monitorovací modul ATICS vyvinutý a skonštruovaný na základe bezpečnostnej kategórie SIL2 (STN EN 61508).
Všetky vodiče a konektory v kombinácii s bypass modulom ATICS-BP umožňujú vykonávať skúšky, servis alebo výmenu zariadení bez prerušenia napájania zdravotníckych priestorov. ATICS podstatne zvyšuje bezpečnostnú úroveň hlavne na jednotkách intenzívnej starostlivosti a operačných sáloch.

Prepínacia funkcia • Automatické prepnutie na záložný zdroj v prípade poklesu napätia pod nastavenú prahovú hodnotu alebo straty napätia na hlavnom napájaní

 • Možnosť manuálneho prepnutia

 • Monitorovanie podpätia a prepätia na prívode 1/2 (vstupy) a vývodu 3 (výstup)

 • Automatické prepnutie na hlavný prívod v prípade obnovenia napätia

 • Trvalé monitorovanie ovládania prístrojov a automatických procesov (cievky, riadiace kontakty, pripojenie)

 • Monitorovanie základných pripojení ako sú prúdové transformátory, teplotné senzory, ...

 • Monitorovanie skratu na výstupe prepínacieho modulu


Monitorovanie izolačného stavu IT siete • Monitorovanie izolačného stavu

 • Monitorovanie zaťaženia a teploty ochranného oddeľovacieho transformátora

 • Vstavaný generátor testovacieho prúdu na lokalizáciu poruchy izolácie pomocou lokalizačnej jednotky EDS151 (viď príslušenstvo)


Signalizácia, alarmové hlásenia • Jednoduché textové hlásenia na všetky základné stavové, poruchové a alarmové hlásenia pomocou grafického displeja a ich prenos na externé kontrolné a signalizačné panely MK800 / MK2430 alebo multifunkčné panely TM800

 • Automatické zobrazenie hlásení pre predpísané testy a servisné intervaly

 • História udalostí pre alarmové hlásenia, testy, zmeny konfigurácie a servisné záznamy

 • Pripojenia a prenos dát na kontrolné a signalizačné panely pomocou zbernice RS485 s protokolom BMS


Normy • DIN VDE 0100-710

 • DIN VDE 0100-718

 • IEC 60367-7-710

 • ČSN EN 61557-8

 • ČSN 332140

 • TNI 332140

 • ČSN EN 61558-1

 • ČSN EN 61508-1

 • ČSN EN 61508-2

 • ČSN EN 61508-3

 • ČSN EN 60947-6-1


Technické údaje
Izolácia podľa IEC 60664-1
Menovité izolačné napätie AC 250 V
Menovité rázové skúšobné napätie 2,21 kV (základná izolácia)
3,54 kV (ochranné oddelenie)
Parametre napájania
Menovité napätie siete Us AC 230 V
Rozsah pracovného napätia Us 0,85...1,15 x Us
Menovitá frekvencia 50...60 Hz
Vlastná spotreba viď údaje pre objednávku
Prepínacie prvky/výkonové obvody
Prepínacie prvky automatická prepínacia jednotka
Menovité napätie siete Ue AC 230 V
Rozsah pracovného napätia Ue 0,85...1,15 x Ue
Menovitá frekvencia 48...62 Hz
Menovitý prúd viď údaje pre objednanie
Poistky viz údaje pre objednanie
Kategória použitia AC-31A / AC-33B
Oneskorenie reakcie ton 50 ms ... 100 s
Oneskorenie uvoľnenia toff 200 ms ... 100 s
Monitorovanie napätia
Nastaviteľná prahová hodnota podpätia 160...207 V
Nastaviteľná prahová hodnota prepätia 240...275 V
Vybavovacia doba tan ≤ 500 ms
Rozlíšenie nastavenia 1 V
Hysterézia 2...10 %
Rozsah zobrazenia 20...300 V
Neistota merania ±1 %
Monitorovanie zaťaženia výstupu prepínacieho modulu
Merací transformátor prúdu STW3
Rozsah merania ITRMS STW3: 0...150 A
Hodnota reakcie detekcie skratu STW3: 150 A
Monitorovanie izolácie (IT sieť)
Hodnota reakcie Ran 50...500 kΩ
Merací rozsah 10 kΩ...1 MΩ
Presnosť ±10 %
Doba odozvy tan pri RF=0,5×Ran ≤ 5 s
Hysterézia 25 %
Meracie napätie Um ±12 V
Merací prúd Im (pri RF=0 Ω) ≤ 50 μA
Vnútorný DC odpor Ri ≥ 240 kΩ
Vnútorná impedancia Zi ≥ 200 kΩ
Prípustné externé jednosmerné napätie Ufg ≤ DC 300 V
Monitorovanie prúdu (IT sieť)
Hodnota reakcie, nastaviteľná 5...50 A
Presnosť ±5 %
Hysterézia 4 %
Monitorovanie teploty (IT sieť)
Hodnota odozvy 4,0 kΩ
Hodnota uvoľnenia 1,6 kΩ
PTC termistory podľa DIN 44081 max. 6 v sérii
Spínacie obvody
Spínacie prvky 1 x relé s 1 prepínacím kontaktom
Pracovný režim N/C alebo N/O
Digitálne vstupy
Počet 1
Galvanické oddelenie áno
Pracovný režim (rozsah napätia) AC/DC 0...2 V (nízka úroveň)
AC/DC 10...30 V (vysoká úroveň)
Zobrazenie, pamäť
Zobrazenie podsvietený grafický LC displej
Alarmová LED prívod 1 / prívod 2 / alarm / com
Pamäť poruchy 500 záznamov
Dátový záznamník 500 záznamov na kanál
Konfiguračný záznamník 300 záznamov
Záznamník testov 100 záznamov
Servisný záznamník 100 záznamov
Komunikačné rozhranie
Rozhranie/protokol RS485/BMS
Prenosová rýchlosť 9,6 kbit/s
Dĺžka pripojovacieho vodiča ≤ 1200 m
Doporučený typ vodiča J-Y(ST)Y 2×2×0,8, tienený, jedna strana pripojená k PE
Ukončovací odpor 120 Ω (0,25 W)
Rozsah adries 2...90
Všeobecné údaje
Typ pripojenia šraubové svorky (výkonové obvody)
násuvný konektor so šraubovými svorkami (ostatné)
Pracovná teplota okolia -25...55 °C
Pracovný režim trvalá prevádzka
Montáž v akejkoľvek pozícii
Stupeň krytia IP 40
Samozhášavosť UL94V-0
Rozmery 234 × 263 × 73,5 mm
Hmotnosť cca. 3 700 g

Rozmery
Rozměry ATICS-2-ISO