AT 3500 -Vyhľadávač a trasovač káblov pod zemou

Trasovanie a lokalizácia metalických súčastí až do hĺbky 5 m

Vyhľadávač a trasovač káblov, potrubia alebo iných metalických súčastí umiestnených pod zemou až do hĺbky 5 m.

 • Zariadenie na vyhľadávanie a trasovanie káblov, potrubí alebo iných metalických súčastí umiestnených pod zemou
 • Možnosť lokalizácie až do hĺbky 5 m
 • Pasívny režim na vyhľadávanie káblov pod napätím:
  - nastavenie lokalizácie na frekvencie 50 alebo 60 Hz (voliteľne 100 Hz)
  - rádiový režim na vyhľadávanie vo frekvenčnom pásme 15 … 23 kHz
 • Aktívny režim na vyhľadávanie káblov alebo iných súčastí bez napätia
 • Tri režimy pripojenia na aktívne vyhľadávanie:
  1. priame vodivé pripojenie pomocou vodičov
  - režim kontinuálneho alebo pulzného signálu
  - voľba výstupného výkonu 0,1 W alebo 0,5 W
  2. pripojenie pomocou klieští SC-3500 (voliteľné príslušenstvo)
  3. induktívne pripojenie k vyhľadávanému objektu
1336-amprobeat3500