ASR 42.45 – Zásuvný merací transformátor prúdu

Zásuvný merací transformátor prúdu pre nízke napätie s kruhovým otvorom

Šírka: 45 mm
Primárny vodič: ø42 mm
Primárny men. prúd: 150…1000 A

Kúpiť na trafoshop.sk

 Kruhový vodič ø42,0 mm
Šírka transformátoru 45 mm

Násuvný merací transformátor pre primárne menovité prúdy od 150 do 800 A, sekundárny prúd 1 alebo 5 A, menovité výkony 1 až 15 VA, v triede presnosti 1.


Prichytenie transformátora sa vykonáva buď pomocou pripevňovacích pätiek, ktoré sú súčasťou dodávky alebo špeciálnou príchytkou na normalizovanú lištu DIN 35mm.
Pripojenie sekundárneho vinutia je uskutočnené vo vodiči o priereze 2,5mm2 a dĺžke 400 mm.
47-asr-4245-katalogovy-list

Primárny
menovitý prúd
[A]
Menovitý
výkon
[VA]
Trieda 1
Sekundár 5 A Sekundár 1 A
Obj. číslo Obj. číslo
150 1,5 26500 26600
2,5 26501 26601
200 1,5 26502 26602
2,5 26503 26603
5 26504 26604
250 1,5 26505 26605
2,5 26506 26606
5 26507 26607
7,5 26508
300 2,5 26509 26609
5 26510 26610
7,5 26536 26644
400 10 26514 26614
2,5 26512 26612
5 26513 26613
500 10 26517 26617
2,5 26515 26615
5 26516 26616
600 10 26521 26621
15 26522 26622
2,5 26519 26619
5 26520 26620
750 10 26525 26625
15 26526 26626
2,5 26523 26623
5 26524 26624
800 10 26528 26628
5 26527 26627