ASR 22.3 – Zásuvný merací transformátor prúdu

Zásuvný merací transformátor prúdu pre nízke napätie s kruhovým otvorom

Šírka: 60 mm
Primárny vodič: ø22,5 mm
Primárny men. prúd: 40…600 A

Kúpiť na trafoshop.sk

 Kruhovývodič ø22,5 mm
Šírka transformátoru 60 mm

Násuvný merací transformátor pre primárne menovité prúdy od 60 do 600 A, sekundárny prúd 1 alebo 5 A, menovité výkony 1 až 10 VA, k dodaniu v triedach presnosti 0,5, 0,5S a 1.


Prichytenie transformátora sa vykonáva buď pomocou pripevňovacích pätiek, ktoré sú súčasťou dodávky alebo špeciálnou príchytkou na normalizovanú lištu DIN 35mm.
46-asr-223-katalogovy-list
Primárny
menovitý prúd
[A]
Menovitý
výkon
[VA]
Trieda 0,5 Trieda 1 Trieda 0,5S
Sekundár 5 A Sekundár 1 A Sekundár 5 A Sekundár 1 A Sekundár 5 A
Obj. číslo Obj. číslo Obj. číslo Obj. číslo Obj. číslo
40 1 3234
60 1 3037 3237
1,5 3038 3238
75 1,5 3039 3239
2,5 3040 3240
80 1,5 3041 3241
2,5 3042 3242
100 1,5 3011 3211 3043 3243 3552
2,5 3134 3334 3044 3244 3553
3,75 3045 3245
150 1,5 3012 3212 3046 3246 3554
2,5 3013 3213 3047 3247 3555
5 3534 3048 3248 3556
200 1,5 3014 3214 3557
2,5 3015 3215 3049 3249 3558
5 3016 3216 3050 3250 3559
250 10 3054 3254
2,5 3018 3218 3052 3252 3560
5 3019 3219 3053 3253 3561
300 10 3058 3258 3564
2,5 3022 3222 3056 3256 3562
5 3023 3223 3057 3257 3563
400 10 3027 3227 3062 3262 3567
2,5 3025 3225 3060 3260 3565
5 3026 3226 3061 3261 3566
500 10 3030 3230 3066 3266 3570
2,5 3028 3228 3064 3264 3568
5 3029 3229 3065 3265 3569
600 10 3033 3233 3070 3270 3573
2,5 3031 3231 3068 3268 3571
5 3032 3232 3069 3269 3572