ASK 31.3 – Zásuvný merací transformátor prúdu

Zásuvný merací transformátor prúdu pre nízke napätie

Šírka: 60 mm
Prim. vodič: ø26 mm, 30×10 mm, 2x20x10 mm
Primárny men. prúd: 50…750 A

Kúpiť na trafoshop.sk

 Primárna lišta 30x10 mm
2x20x10 mm
Kruhový vodič ø26 mm
Šírka transformátoru 60 mm
283-ask-313-katalogovy-listPrimárny
menovitý prúd
[A]
Menovitý
výkon
[VA]
Trieda 0,5 Trieda 1 Trieda 0,5S
Sekundár 5 A Sekundár 5 A Sekundár 1 A Sekundár 5 A
Obj. číslo Obj. číslo Obj. číslo Obj. číslo
75 1 7040 7240
1,5 7041 7241
80 1,5 7042 7242
100 1,5 7011 7044 7244 7555
2,5 7012 7045 7245 7556
150 1,5 7013 7046 7246 7557
2,5 7014 7047 7247 7558
200 1,5 7015 7048 7248
2,5 7016 7049 7249 7559
5 7050 7250 7560
250 1,5 7018 7051 7251
2,5 7019 7052 7252 7561
5 7020 7053 7253 7562
300 1,5 7021 7055 7255
10 7258
2,5 7022 7056 7256 7563
5 7023 7057 7257 7564
400 1,5 7059 7259
10 7062 7262
2,5 7025 7060 7260 7565
5 7026 7061 7261 7566
500 10 7030 7065 7265
2,5 7028 7063 7263 7568
5 7029 7064 7264 7569
600 10 7033 7068 7268
2,5 7031 7066 7266 7571
5 7032 7067 7267 7572
750 10 7037 7072 7272
2,5 7035 7070 7270 7574
5 7036 7071 7271 7575