ASK 21.3 – Zásuvný merací transformátor prúdu

Zásuvný merací transformátor prúdu pre nízke napätie

Šírka: 60 mm
Prim. vodič: ø19,2 mm, 20×10 mm
Primárny men. prúd: 40…600 A

Kúpiť na trafoshop.sk

 Primárna lišta 20x10 mm
Kruhový vodič ø19,2 mm
Šírka transformátoru 60 mm

Násuvný merací transformátor pre primárne menovité prúdy od  60 do 500 A, sekundárny prúd 1 alebo 5 A, menovité výkony 1 až 10 VA, k dodaniu v triedach presnosti ve třídách přesnosti 0,5, 0,5S a 1.


Prichytenie transformátora sa vykonáva buď pomocou pripevňovacích pätiek, ktoré sú súčasťou dodávky alebo špeciálnou príchytkou na normalizovanú lištu DIN 35mm, prípadne fixačnými skrutkami priamo na primárny vodič alebo pás.
281-ask-213-katalogovy-list


Primárny
menovitý prúd
[A]
Menovitý
výkon
[VA]
Trieda 0,5 Trieda 1 Trieda 0,5S
Sekundár 5 A Sekundár 1 A Sekundár 5 A Sekundár 1 A Sekundár 5 A
Obj. číslo Obj. číslo Obj. číslo Obj. číslo Obj. číslo
60 1 6037 6237
75 1,5 6039 6239
2 6082 6278
80 1,5 6041 6241
2,5 6042 6242
100 1,5 6011 6211 6043 6243 6549
2,5 6111 6311 6044 6244 6550
3,75 6077 6277
150 1,5 6012 6212 6046 6246 6551
2,5 6013 6213 6047 6247 6552
5 6074 6048 6248 6553
200 1,5 6554
2,5 6015 6215 6049 6249 6555
5 6016 6216 6050 6250 6556
7,5 6083 6283
250 10 6020 6220 6054 6254
15 6255
2,5 6018 6218 6052 6252 6557
5 6019 6219 6053 6253 6558
300 10 6024 6224 6058 6258 6561
2,5 6022 6222 6056 6256 6559
5 6023 6223 6057 6257 6560
400 10 6027 6227 6062 6262 6564
2,5 6025 6225 6060 6260 6562
5 6026 6226 6061 6261 6563
500 10 6030 6230 6066 6266 6567
2,5 6028 6228 6064 6264 6565
5 6029 6229 6065 6265 6566