ASK 130.3 – Zásuvný merací transformátor prúdu

Zásuvný merací transformátor prúdu pre nízke napätie

Šírka: 180 mm
Prim. vodič: 130×25 mm
Primárny men. prúd: 300…1600 A

Kúpiť na trafoshop.sk

 Primárna lišta 130x25 mm
Šírka transformátoru 180 mm
278-ask-1303-katalogovy-listPrimárny
menovitý prúd
[A]
Menovitý
výkon
[VA]
Trieda 0,5 Trieda 1
Sekundár 5 A Sekundár 1 A Sekundár 5 A Sekundár 1 A
Obj. číslo Obj. číslo Obj. číslo Obj. číslo
300 2,5 I50-1901D I50-1911D I50-1900D I50-1910D
5 I50-1901F I50-1911F I50-1900F I50-1910F
400 10 I50-2000H I50-2010H
2,5 I50-2001D I50-2011D I50-2000D I50-2010D
5 I50-2001F I50-2011F I50-2000F I50-2010F
500 10 I50-2101H I50-2111H I50-2100H I50-2110H
2,5 I50-2101D I50-2111D I50-2100D I50-2110D
5 I50-2101F I50-2111F I50-2100F I50-2110F
600 10 I50-2201H I50-2211H I50-2200H I50-2210H
15 I50-2200J I50-2210J
2,5 I50-2201D I50-2211D I50-2200D I50-2210D
5 I50-2201F I50-2211F I50-2200F I50-2210F
750 10 I50-2301H I50-2311H I50-2300H I50-2310H
15 I50-2301J I50-2311J I50-2300J I50-2310J
2,5 I50-2301D I50-2311D I50-2300D I50-2310D
5 I50-2301F I50-2311F I50-2300F I50-2310F
1000 10 I50-2501H I50-2511H I50-2500H I50-2510H
15 I50-2501J I50-2511J I50-2500J I50-2510J
30 I50-2500L I50-2510L
5 I50-2501F I50-2511F I50-2500F I50-2510F
1200 10 I50-2601H I50-2611H I50-2600H I50-2610H
15 I50-2601J I50-2611J I50-2600J I50-2610J
30 I50-2600L I50-2610L
5 I50-2601F I50-2611F I50-2600F I50-2610F
1250 10 I50-2701H I50-2711H I50-2700H I50-2710H
15 I50-2701J I50-2711J I50-2700J I50-2710J
30 I50-2700L I50-2710L
5 I50-2701F I50-2711F I50-2700F I50-2710F
1500 10 I50-2801H I50-2811H I50-2800H I50-2810H
15 I50-2801J I50-2811J I50-2800J I50-2810J
30 I50-2801L I50-2811L I50-2800L I50-2810L
5 I50-2801F I50-2811F I50-2800F I50-2810F
1600 10 I50-2901H I50-2911H I50-2900H I50-2910H
15 I50-2901J I50-2911J I50-2900J I50-2910J
30 I50-2901L I50-2911L I50-2900L I50-2910L
5 I50-2901F I50-2911F I50-2900F I50-2910F