AN410 – Napájací transformátor

Napájací transformátor 24 V DC

Napájací transformátor AN410 je určený pre napájanie prístrojov firmy BENDER napätím 24 V DC.


  • Spínaný zdroj pre napájanie zariadení BENDER napätím DC 24 V

  • Max. príkon 10 VA

  • Napájanie pre max. 3 ks MK2430, 2 ks MK800  alebo 6 ks ED151

  • Odolný voči preťaženiu alebo skratu

1985-an410-katalogovy-list

Popis a použitie


Spínaný napájací zdroj AN410 slúži k napájaniu zariadení BENDER s napájacím napätím 24 V DC a maximálnou celkovou spotrebou 10 VA. Pomocou jedného napájacieho transformátoru je možné napájať maximálne 3 signalizačné panely MK2430, maximálne 2 signalizačné panely MK800, maximálne 6 vyhodnocovacích jednotiek EDS151 alebo ich kombinácie. Ak je potrebné napájať viac zariadení, je možné 2 či viac zdrojov pripojiť paralelne. Vzhľadom k tomu, že výstupné napätie je DC, nie je nutné dodržať podmienku primárneho napätia z jediného zdroja.

Funkcia


Napájacie napätie US je pripojené na svorky L / N. Výstupné napätie 24 V DC je k dispozícii na svorkách + / -. Sekundárny okruh má elektronickú ochranu proti preťaženiu a skratu. Pomocou dvoch zdrojov AN410 napájaných z dvoch nezávislých okruhov je možné zaistiť redudantný zdroj napájania napr. pre signalizačné panely MK... Takýto spôsob zapojenia potom splňuje náročné požiadavky noriem podľa SIL II. Maximálny počet pripojiteľných zariadení závisí okrem vlastnej spotreby pripojených zariadení taktiež na úbytku napätia medzi napájacou jednotkou AN410 a napájaným zariadením. Používajte preto vodiče s vhodným prierezom.

Prevedenie a konštrukcia


Montáž je možná na DIN lištu v súlade s IEC 60715, do rozvádzačov v súlade s DIN 43 871.

Technické údaje


Izolácia podľa IEC 60664-1
Menovité izolačné napätie AC 3 kV
Menovité pulzné skúšobné napätie 3 kV
Parametre napájania
Menovité napájacie napätie Us viď údaje pre objednávku
Menovitý kmitočet napájacieho napätia Us viď údaje pre objednávku
Sekundárne napätie DC 24 V / ±1%
Max. záťaž sekundárneho obvodu 11...12 W / 420 mA
Všeobecné dáta
Typ pripojenia vodičov skrutkové svorky
Pracovný režim trvalá prevádzka
Montáž v akejkoľvek pozícii
Stupeň krytia, vnútorné súčasti (DIN EN 60529) IP20
Stupeň krytia, svorky (DIN EN 60529) IP20
Rýchla montáž na DIN lištu podľa IEC 60715
Hmotnosť ≤ 70 g