AMP 330 – Kliešťový multimeter

Kliešťový multimeter pre použitie v priemyselných podmienkach

Kliešťový multimeter AC a DC  prúdov. Meranie prúdu, napätia, odporu, kmitočtu a kapacity. Test prepojenia a diód. Bezkontaktná skúšačka a konštrukcia Amp-Tip pre meranie malých prúdov. Indikátor sledu fáz a smeru otáčania motora.  Maximálny priemer meraného vodiča je 51 mm.


 • TRMS meranie AC, DC a AC+DC prúdov do 1000 A

 • Šírka pásma 400 Hz

 • Maximálny priemer meraného vodiča 51 mm

 • Špeciálna konštrukcia čeľustí Amp-Tip umožňuje presné merania malých prúdov od 0,1 A do 60 A na vodičoch malých priemerov

 • Špeciálny rozsah 2000µA pre meranie na HVAC aplikáciách

 • Meranie rozbehových prúdov Inrush

 • Meranie AC, DC a AC+DC napätia do 1000 V

 • Meranie frekvencie, odporu, kapacity a teploty termočlánkami typu K

 • Test prepojenia a diód

 • Indikácia sledu fáz a smeru otáčania motora

 • Funkcia Peak Hold (Crest)

 • Funkcia MAX/Min/AVG, DataHold, REL

 • Vstupný filter typu dolná priepusť pre potlačenie rušenia

 • Integrovaná bezkontaktná skúšačka s indikáciou veľkosti napätia

 • Veľký a priehľadný LC displej 6 000 digitov s podsvietením

 • Vstavané svietidlo

 • Funkcia automatického vypnutia

 • Bezpečnostná kategória CAT IV/600 V, CAT III/1000 V

2161-amprobe-amp-330_kl


Typ Digitálne multimetre
Meranie I AC/DC
TRMS ano
LCD 6000 dig.
Otvor klieští 51 mm
Rozsah I 10.0 mA...1.0 kA
Rozsah U 10.0 mV...1.0 kV
Šírka pásma 400 Hz
El. bezpečnosť CAT 4
Odpor ano
Test prepojenia ano
Výkon ne
Frekvencia ano
Kapacita ano
Teplota ano
cos fí ne
Harm. ne
Inrush ano
Data Hold ano
MIN/MAX ano
PEAK ano
Pamäť ne
Rozhranie ne
Podsvietený displej ano
Bezkontaktná skúšačka ano
Poznámka