AM 550 – Digitálny multimeter

Kompaktný TRMS multimeter v kategórii CAT IV so vstavaným svietidlom. Meranie AC/DC napätí s nízkou vstupou impedanciou Lo-Z. Vstup pre 2 teplotné čidlá. Vstavaná bezkontaktná skúšačka.


 • Prevádzkový TRMS multimeter v kategórii CAT IV
  so vstavaným svietidlom

 • Rýchlosť merania LC displeja 3 merania/s a bargraf 20 meraní/s

 • Základná neistota merania DC napätia 0,5%

 • Meranie jednosmerného a striedavého napätia do 1 000 V

 • Rozsah µA na meranie nízkych hodnôt prúdu

 • Meranie jednosmerného a striedavého prúdu do 10 A

 • Šírka pásma 45 … 400 Hz

 • Meranie odporu

 • Meranie kapacity

 • Meranie frekvencie a striedy

 • Meranie teploty (2 vstupy: T1, T2, T1-T2)

 • Filter dolnej priepuste na odstránenie VF zložiek (> 1 kHz)

 • Možnosť merania s nízkou vstupnou impedanciou 400 kΩ

 • Akustický a optický test prepojenia a test diód

 • Funkcia DATA HOLD

 • Funkcie MIN/MAX/REL/PEAK

 • Bezkontaktná skúšačka

 • Automatická alebo manuálna voľba rozsahu

 • Podsvietený dvojriadkový LC displej 6 000 číslic, bargraf 41 segmentov

 • Funkcia automatického vypnutia pri nečinnosti

 • Indikácia nesprávneho pripojenia vodičov

 • Elektrická bezpečnosť CAT IV/600 V a CAT III/1 000 V

 • Rázuvzdorné púzdro

1566-amprobeam550LCD 6000 dig.
Voľba rozsahu automatická, manuálný
RMS, TRMS ano
Bargraf ano
Rozsah U AC 1 mV...1 kV
Rozsah U DC 0.1 mV...1 kV
Šírka pásma 1 kHz
Základná presnosť 0.500 %
Rozsah I 0.1 µA...10 A
El. bezpečnosť CAT 4
Odpor ano
Test propojení ano
Frekvencia ano
Kapacita ano
Indukčnosť ne
Teplota ano
Data Hold ano
MIN/MAX ano
PEAK ano
REL ano
Pamäť ne
Rozhranie ne
Podsvietený displej ano
Bezkontaktná skúšačka ano
Nízka impedancia ne
Meranie izolácie ne
Slučka 4-20mA ne
Ex konštrukcia ne
Poznámka vstavané svietidlo, filter dolnej priepuste