AM 540 – Digitálny multimeter

Kompaktný RMS multimeter v kategórii CAT IV so vstavaným svietidlom. Meranie AC/DC napätí, AC/DC prúdov, odporu, kapacity, frekvencie, striedy a teploty. Test prepojenia a test diód. Rýchlosť merania 3 merania/s. Základná neistota merania DC napätia 0,5{eb1a9d4eacde49665c487c37ecff3a6dbff95f29755bdd72e9b0a0f33e79c2b8}. Vstavaná bezkontaktná skúšačka.


 • Odolný prevádzkový multimeter

 • Meranie napätia do 1000 VAC / VDC

 • Základná neistota merania DC napätia 0,5 %

 • Meranie prúdu do 10 A

 • Základná neistota merania DC prúdu 1,0 %

 • Špeciálny μA rozsah pre HVAC aplikácie

 • Šírka pásma 45 … 1 000 Hz

 • Meranie odporu do 60 MΩ s akustickým a optickým testom prepojenia a diód

 • Meranie kapacity do 60 mF

 • Meranie frekvencie do 60 MHz

 • Meranie teploty do 1000 °C s dvomi vstupmi (možnosť diferenčných meraní)

 • Meranie striedy

 • Bezkontaktná skúšačka

 • Funkcie DATA HOLD, MIN/MAX/REL, PEAK

 • Automatická alebo manuálna voľba rozsahu

 • Vstavané svietidlo

 • Podsvietený LC displej 6 000 číslic so zobrazením 3 x/s, bargraf 61 segmentov so zobrazením 20 x/s

 • Funkcia automatického vypnutia pri nečinnosti

 • Bezpečnostná kategorie CAT IV / 600 V

2913-am-5xx_kl_fluke_czLCD 6000 dig.
Voľba rozsahu automatická, manuálný
RMS, TRMS ne
Bargraf ano
Rozsah U AC 1 mV...1 kV
Rozsah U DC 0.1 mV...1 kV
Šírka pásma 1 kHz
Základná presnosť 0.500 %
Rozsah I 0.1 µA...10 A
El. bezpečnosť CAT 4
Odpor ano
Test propojení ano
Frekvencia ano
Kapacita ano
Indukčnosť ne
Teplota ano
Data Hold ano
MIN/MAX ano
PEAK ano
REL ano
Pamäť ne
Rozhranie ne
Podsvietený displej ano
Bezkontaktná skúšačka ano
Nízka impedancia ne
Meranie izolácie ne
Slučka 4-20mA ne
Ex konštrukcia ne
Poznámka vstavané svietidlo, filter dolnej priepuste