AM 530 – Digitálny multimeter

Kompaktný TRMS multimeter v kategórii CAT III so vstavaným svietidlom. Meranie AC/DC napätí, AC/DC prúdov, odporu, kapacity, frekvencie a teploty. Test prepojenia a test diód. Vstavaná bezkontaktná skúšačka.


 • Prevádzkový TRMS multimeter v kategórii CAT III so vstavaným svietidlom

 • Rýchlosť merania LC displeja 3 merania/s a bargraf 30 meraní/s

 • Základná neistota merania DC napätia 0,8%

 • Meranie jednosmerného a striedavého
  napätia do 1 000 V/750 V

 • Rozsah µA na meranie nízkych hodnôt prúdu

 • Meranie jednosmerného a striedavého prúdu do 10 A

 • Šírka pásma 45 … 400 Hz

 • Meranie odporu

 • Meranie frekvencie, kapacity a teploty

 • Akustický a optický test prepojenia a test diód

 • Funkcia DATA HOLD

 • Funkcie MIN/MAX/REL

 • Bezkontaktná skúšačka

 • Automatická alebo manuálna voľba rozsahu

 • Podsvietený LC displej 4 000 číslic, bargraf 41 segmentov

 • Funkcia automatického vypnutia pri nečinnosti

 • Elektrická bezpečnosť CAT II/1 000 V a CAT III/600 V

 • Rázuvzdorné púzdro

1396-amprobeam530LCD 4000 dig.
Voľba rozsahu automatická, manuálný
RMS, TRMS ano
Bargraf ano
Rozsah U AC 0.1 mV...750 V
Rozsah U DC 0.1 mV...1 kV
Šírka pásma 400 Hz
Základná presnosť 0.800 %
Rozsah I 0.1 µA...10 A
El. bezpečnosť CAT 3
Odpor ano
Test propojení ano
Frekvencia ano
Kapacita ano
Indukčnosť ne
Teplota ano
Data Hold ano
MIN/MAX ano
PEAK ne
REL ano
Pamäť ne
Rozhranie ne
Podsvietený displej ano
Bezkontaktná skúšačka ano
Nízka impedancia ne
Meranie izolácie ne
Slučka 4-20mA ne
Ex konštrukcia ne
Poznámka vstavané svietidlo